SOFRA DUALARI –  ( Türkçe- Arapça)

Kısa öz ve güzeL bir sofra duası…
EzberLeyeLim, okuyaLım.. inşaallah

Sofra (Yemek) Duasi_Arapça

OKUNUŞU:

-Eûzübillehimineşşeytânirracîm. BismillâhirRahmânirRahîm.

“Külû veşrabû ve lâ tüsrifû İnnehû lâ yühibbül müsrifin.”
Sadekallâhül azîm.

Elhamdü lillâh. Elhamdü lillâh.
Elhamdü lillâhil lezî Et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimîn.
Ve Rahmetullâhi ve Berakâtühû ale sâhibit ta’âmi vel âkilîn.
Ni’meti Celîlullâh. Beraketi Halilullâh. Şefâ’at Yâ Rasûlallâh.
Allâhümme zid velâ tenkus bi hürmetil Fâtihah.

MEALİ:

-Kovulmuş olan şeytanın şeninden Allah’a sığınırım.
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

“Yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.”
Azim olan Allah doğru söyledi.

Allah’a hamdolsun. Allah’a hamdolsun.
Allah’a Hamdolsun ki: Bizi yedirdi, içirdi ve müslüman kıldı.
Allah’ın Rahmeti ve Bereketi bu sofraların sahibine ve sofradan yiyenlere olsun.
Yüce Allah’ın Nimeti, Halilullah bereketi kıl. Ya Rasulullah bize şefaat eyle.
Allah’ım Fatiha hürmetine nimetlerini arttır, eksiltme.

0225znvnrb3

“Evde bereket ve Huzur için ezberLeyip okuyabiLeceğiniz güzeL bir dua “

Taam Duası_arapça

OKUNUŞU :

Elhamdü lillah  Elhamdü lillah

Elhamdü lillahillezii et`amenee vesegaanee vecealenee minel müslimiyn.

Elhamdü lillehi rabbil alemiyn vessaleeti vesseleemü alââ seyyidinaa Muhammedin ve alââ eelihii ve sahbihii ecmaıyn.

Vagfu anne vagfirlenââ verhamnââ ente mevlanââ fensurnââ alel gavmil kefiriyn. ( 3 Kere)

Allahümme salli alââ seyyidinââ Muhammedin biadedi envaaırrızgı velfütüühaat yaa baasıtullezii yebsüturrizga limen yesaau bi gayri hisaab. Übsut aleynaa rizgan veesian min külli cihetin min hazeeini gaybike bigayri minneti mahluug bi mahzi fazlı keramike bigayri hisaab.

Yaa ekramel ekramiyn veya erhamerrahimiyn,

iftahilbâbe yaa Allah ( 3 Kere )
Yaa Allahu yaa kafii yaa fettaah yaa müfettih fettih bil hayr.

Allahümmegfir sahibe hezettaami vel eekiliyn.

Allahümmec al devletenaa daaimen evleedenaa aalimen saaliha velaa tüsallit aleynaa zalimen.

Allahümme zid velaatengus nıgmeten kesiyraten bihurmetil FATIHA…


NOT :Duadaki bazi harfler ikiser yazilmistir, bu o harfleri biraz uzatarak okumak anlamina gelir.


MANASI :

Hamd Allaha mahsustur. ( 3 kere )

Hamd bizi doyuran, sulayan, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.

Hamd alemlerin rabbi olan Allaha mahsustur. Salatu selam efendimiz Muhammed s.a.v. ile O´nun al ve ashabinin tamami üzerine olsun.

Bizi afv eyle , bizi magfiret eyle , bize rahmet eyle ( Allahim ). sen bizim mevlamizsin; kafir kavimler üzerine- galib gelmemiz icin – bize yardim eyle.( 3 kere )

Allahim rizkin ve fetihlerin her cesidinin adedi kadar, Efendimiz Muhammed Mustafa´ya s.a.v. rahmet eyle.

Ey istedigine rizki hesabsiz olarak yayan Rabbim! Mahlukata minnet ettirmeden, sadece kereminin fazliyla, kendi gayb hazinelerinden, her cihetten bizim üzerimize hesabsiz olarak rizk sac , ey ikram edicilerin en cömerdi ve ey merhamet edicilerin en merhametlisi.

Ya Allah ( hayra ait ) her kapiyi ac,  ( 3 kere )

Ya Allah ya Kafi , ya Fettah , ya Müfettih ! Hayirli olarak ac ( hayirli fetihler nasib eyle )

Allahim bu yemegin sahibi ve yiyenleri magfiret buyur. Allahim onlarin devletlerini daim, evladlarini alim, salih eyle.
Onlar üzerine zalimleri musallat etme !

Allahim Fatiha suresinin sirri hürmetine, -bize- bir cok nimetler fazlalastir, noksanlastirma !

***

 

NOT: Üstteki arabca taam duasinda cok büyük kerametler vardir. Yemeklerden sonra bu duá´ya devam edilen evde bereket kesilmez. Ve O ailenin cocuklari anne ve babasina asi olmazlar.

ÇOK ÖNEMLİ: DuaLarı arabçasından ezberLeyiniz.. Türkçesinden ezberLeyenLer Arabça biLen birisine dinLeterek yanLışLarını düzeLtsinLer.

Kaynak : Dua kitabi

BİR BAŞKA YEMEK DUASI DAHA…

yemek duasi_12

Yukarıdaki Duanın Türkçe Okunuşu:

yemek duasi_14

Reklamlar