Merasim DuaLarı…

NİŞAN DUASI:

Nişan Yüzükleri Takıldıktan sonra:

Allah’a hamd olsun. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e, âl ve ashabına salat ve selam olsun.

Allahım! Bu evlilik akdini mübarek eyle. Bu çiftler arasında ülfet/geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme.

Ya Rabbi!

Nişan yüzükleri takılan ve evliliğe ilk adımı atan bu iki genci her zaman mutlu eyle.

Akıllarından saygıyı, Kalplerinden sevgiyi eksik etme;

Ya Rabbi

Evlilik yolunda karşılaşacakları her türlü sıkıntıyı kolaylıkla aşmalarını nasip eyle,

Yuvalarına bolluk ve bereket ihsan eyle, Aileleri arasındaki birlik ve beraberliği, kardeşlik ve dostluğu, saygı ve sevgiyi kat kat arttır Allah’ım.

Bu gençlerimizi ve cümlemizi iki cihanda aziz eyle.

Sübhâne Rabbike Rabbil-‘ızzeti ‘ammâ yasıfûn. Ve selâmün ‘alel-mürselîn. Vel-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn.

EL FATİHA

Gelin Uğurlama

“Ey Rabbimiz! Bu evliliği Hayırlı ve mübarek eyle.

Allah’ım! Eşi ile birbirlerini ,Peygamberimiz hz. Muhammed ile Hz. Hatice validemizin birbirlerini sevdikleri gibi sevmeyi nasip eyle.

Kendilerine Hz. Adem ile Havva validemizin arasına koyduğun sevgi gibi sevgi var eyle.

Hz. Ali Efendimiz ile Fatıma validemiz gibi birbirlerini sevdir,Birbirlerine karşı kalplerini ısındır ve onları fitneden,fesattan,nefretten ve düşmanlıktan muhafaza eyle.

Allah’ım Kendisine takva ,iffet,sıhhat, ve ihtiyaç duyduğu her türlü güzellikleri nasip eyle.

Onu yardımından mahrum bırakma,Ona bol ve helal rızık ver..Vrdiğin rızkı hakkında bereketli eyle.Onu kanaatkâr eyle.

Allah’ım Ona anne olmayı ve anne şefkatini nasip et.Tertemiz bir nesil lutfeyle.

Allah’ım Ona,İffetini muhafaza ederek yaşamayı,namazını kılan ,orucunu tutan ve sana itaat eden bir kul olmayı nasip et.

Evini;kur’an okunan ,islam konuşulan ve meleklerin ziyaret ettiği bir yuva olmasını nasip eyle.Eşini kendine bağlı ve vefalı eyle.

Eşiyle birlikte senin rızana uygun olarak hareket etmeyi nasip eyle.

Kötü arkadaş ve kötü komşudan uzak eyle.Kötü insanların şerrinden,fitnesinden ,iftira ve kıskançlıktan muhafaza eyle.

Allah’ım!Onu,sıkıntıdan,üzüntüden,aizlikten,tembellikten,korkaklıktan cimrilikten,kalp katılığından,gafletten zilletten ve meskenetten muhafaza eyle.

Allah’ım! Verdiğin güzellikleri,nimetleri ve yetenekleri ondan çekip alma,Bundan sonraki her gününü bundan önceki günlerinden daha mutlu ve huzurlu geçirmeyi nasip eyle.

Allah’ım! Kendilerine uzun ömür,geniş rızık,salih evlatlar ihsan eyle.

AMİN.

Tekbir ve Salât ü  Selâm getirilerek duaya son verilir.

NiKAH  DUASi:

Allahım! Bu evlilik akdini mübarek eyle. Bu çiftler arasında ülfet/geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme.
Allah’ım! Bu çiftlerin arasında Adem (a.s.) ile Havva; Hz. Muhammed (a.s.) ile Hatice ve Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatıma (r.a.) arasındaki var olan ülfet, geçim ve kaynaşma var eyle. Allah’ım! Bu çifte salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızık ihsan eyle.
Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle

 

Nikah Duası
“Allahummec’al haze’l-akde meymunen mubaraken vec’al beynehuma ulfeten ve mehabbeten ve karara; ve la tec’al bey­nehuma nefraten ve fitneten ve firra. Alliihumme ellif beynehuma kema ellefte beyne Ademe ve Havvae ve kema ellefte beyne Muhamınedin ve Hadi’cete’l- Kubra ve kema ellefte beyne Aliyyin ve Fahımete’z-Zehra.AlHihumma’ti lehuma evladen salihan ve rızkan vasi’an ve ‘umran tavila. Allahumme yessir emrahuma ve kessir ‘umrahuma ver­zukhuma rızkan ya hayra’r-razikln. Ve kerrim hulukahuma ve hassin halkahuma vahluf lehuma halefen ya ahsene’l-ha­likın. Allahummesturna bisetrike’l-cemili bi’n-nikahi ani’s-si­fahi ya settar. Ve la tekşif sırrahuma vağfir şerrahuma  ya ğafuru ya ğaffar.Allahumme kessir ummete Muhammedin bihurıneti nebiy­yike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyyatina kurrate a’yunin vec’alna li’l-muttakine imama. Rabbena atina fi’d-dunya hasaneten ve fi’l-ahirati hase­neten ve kına ‘azabe’n-nar.
Allah’ım! Huzurunda nikahlarını kıydığımız şu iki genci ömürleri boyunca mesud ve bahtiyar eyle; ömürlerine bereket, vücutlarına sıhhat, rızıklarına genişlik ihsan eyle; ahlakları­nı güzelleştir, kendilerine yararlı çocuklar lütfeyle. Kendileri­ni doğru yoldan, İslam’ın yolundan ayırma; kötü yollara sap­maktan koru; sırlarını faş eyleme; günahlarını bağışla ey bağışlaması bol Rabbimiz! Allah’ım! Muhammed aleyhi’s­selam yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul buyur. Peygambe­rimize bizden salat ve selam ulaşıir. Rabbimiz! Bizi cehennem azabından koru.Subhane rabbike rabbi’l-‘izzeti amma yasiffın, ve selaimun ale’l-murselln, ve’l – hamd u lillahi rabbi’l-alemıne’l-fatiha

Kaynak: Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı, Rauf Pehlivan, 2003


Bir işyeri -Mekan Açılış Duası

Ya Rabbel Alemin!

Bu kardeşimizin;  Geçimini temin etmek için açmış olduğu bu işyerini hayırlı ve uğurlu eyle, Bu mekan sahibinin vücuduna sıhhat ve afiyet, sözlerindesabır,sebat ve sadakat ,işlerinde de herkese karşı emin ve itimatlı eyle Ya Rabbi!

Bu mekan sahibine hayırlı işler ,Hayırlı müşteriler,Hayırlı rızıklar ve bol bereketler ihsan eyle Ya Rabbi!

Müşterilerine karşı daima saygılı,işlerinde isabetli ve başarılı eyle;Kendisini ve cümlemizi hiçbir zaman Allah’ın emirlerinden,Peygamberimizin sünnetinden ayırma Ya Rabbi!

Şu anda burada bulunan kardeşlerimizide aynı heyacan ve duyguları tatmayı nasip eyle Ya Rabbi!

سُبْحأنَ رَبِّكَ رَبِّل عِزَّتِ عَمّأَ يَصِفُؤنَ وَ سَلأَمٌ عَلَ الْمُرْسَلِىنَ

وَلْحَمْدُ لِللأهِ رَبِّلْ عَألَمِىنَ

(Subhane rabbike rabbi’l-‘izzeti amma yasiffın, ve selaimun ale’l-murselln, ve’l – hamd u lillahi rabbi’l-alemıne’l-fatiha)

HACI UĞURLAMA DUASI: Daha fazla