SURELERİN FAZİLETİ

İhlâs sûresi

Ebû Saîd-i Hudrî buyurdu ki: Eshâb-ı kirâmdan biri, sabaha kadar ihlâs
sûresini tekrar eden birini işitir. Sabah olunca Resûlullah efendimize giderek, bütün
gece İhlâs okumasını az görerek durumu arz eder. Resûlullah efendimiz de
buyurdu ki:
“Nefsim yed-i kudretinde olan Allaha yemîn ederim ki, bu sûreyi okumak,
bütün Kur’ân-ı kerîmin üçte birine denktir.”
Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
“Kim İhlâs sûresini gösterişten uzak bir şekilde okursa, Allah onun bedenini
Cehenneme harâm kılar.”
“Kim sabah namazından sonra, İhlâs sûresini on bir defa okursa, o gün
kendisine bir günâh gelip bulaşmaz. Şeytan gayret etse de korunmuş olur.”
“Bir yolculuğa çıkmak isteyen kimse, evinin kapısını çekip ayrılınca on bir
defa ihlâs sûresini okursa, o dönünceye kadar Allah onu muhafaza eder.”!
“Kim akşam namazından sonra (konuşmadan) iki rek’at namaz kılıp, birinci
rek’atinde Fâtiha ve Kâfîrun, ikinci rek’atinde Fâtiha ve İhlâs sûrelerini okursa,
yılan, derisinden sıyrılıp çıktığı gibi o da günâhlarından öylece sıyrılıp çıkar.”

“Ölüm hastalığı içinde iken ihlâs sûresini okuyan kimse, kabirde fitneye
uğramaz. Melekler onu kanatları üzerine alıp, Sırat’ı geçinceye ve Cennete
girinceye kadar götürürler.”
“Yemeğe başlarken besmele çekmeyi unutan kimse, yemeği bitirince ihlâs
sûresini okusun.”
“Kabristandan geçerken, onbir ihlâs okuyup, imânla vefat etmiş mevtâların
rûhlarına hediye eden kimseye, oradaki ölülerin sayısı kadar sevâb verilir.”
“Yatağa girdiğinde, Fâtiha’yı ve İhlâs sûresini okuyan, ölüm müstesna
herşeyden emin olur.”
“Kim hergün, iki yüz defa ihlâs sûresini okursa, borçları hariç, elli yıllık günâhı
affedilir.”
“Kim ölüm hastalığında, ihlâs sûresini okursa, kabir azabı görmez. Kabrin
sıkmasından emin olur. Melekler onu kanatlarıyla taşırlar ve Sırattan sür’atli bir
şekilde geçirirler.”
“Kim bin defa İhlâs sûresini okursa, Cennetteki makâmını görmeden vefât
etmez.”
“Kim yatağında uyumak ister, sağ yanına yatar ve yüz defa İhlâs sûresini
okursa, kıyâmet günü Allahü teâlâ ona; “Ey kulum! Sağ yanın üzere Cennete gir”
buyuracaktır.”
“Eve girerken İhlâs-ı şerîfi okuyan fakirlik görmez.”
Eshâb-ı kirâmdan Hazret-i Süheyl, bu hadîs-i şerîfe uyarak zengin olmuştur.
Hazret-i Âişe buyurdu ki. Resûlullah efendimiz bir kişiyi, bir birliğin başkanı
olarak gazaya gönderdi. O zat emrindekilere namaz kıldırırken, okuyuşunu daima
İhlâs sûresi ile bitirdi. İşlerini görüp döndükleri zaman, onun bu hali Peygamber
efendimize anlatıldı. Peygamber efendimiz; “Bunu niçin yaptığını ona sorun
bakalım” buyurdu. Sordular. O, “Çünkü bu sûre Rahman’ın sıfatını bildirmektedir.
Ben de bu sebeple onu okumayı seviyorum” dedi. Bunun üzerine Peygamber
efendimiz; “Ona haber verin; muhakkak Allahü teâlâ da onu seviyor” buyurdu.
“Cuma namazından sonra, yedi defa İhlâs ve Mu’avvizeteyn yani Felak ve
Nâs sûrelerini okuyanı, Daha fazla

Reklamlar