SOFRA DUALARI – ( Türkçe- Arapça)

Yorum bırakın

SOFRA DUALARI –  ( Türkçe- Arapça)

Kısa öz ve güzeL bir sofra duası…
EzberLeyeLim, okuyaLım.. inşaallah

Sofra (Yemek) Duasi_Arapça

OKUNUŞU:

-Eûzübillehimineşşeytânirracîm. BismillâhirRahmânirRahîm.

“Külû veşrabû ve lâ tüsrifû İnnehû lâ yühibbül müsrifin.”
Sadekallâhül azîm.

Elhamdü lillâh. Elhamdü lillâh.
Elhamdü lillâhil lezî Et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimîn.
Ve Rahmetullâhi ve Berakâtühû ale sâhibit ta’âmi vel âkilîn.
Ni’meti Celîlullâh. Beraketi Halilullâh. Şefâ’at Yâ Rasûlallâh.
Allâhümme zid velâ tenkus bi hürmetil Fâtihah.

MEALİ:

-Kovulmuş olan şeytanın şeninden Allah’a sığınırım.
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

“Yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.”
Azim olan Allah doğru söyledi.

Allah’a hamdolsun. Allah’a hamdolsun.
Allah’a Hamdolsun ki: Bizi yedirdi, içirdi ve müslüman kıldı.
Allah’ın Rahmeti ve Bereketi bu sofraların sahibine ve sofradan yiyenlere olsun.
Yüce Allah’ın Nimeti, Halilullah bereketi kıl. Ya Rasulullah bize şefaat eyle.
Allah’ım Fatiha hürmetine nimetlerini arttır, eksiltme.

0225znvnrb3

“Evde bereket ve Huzur için ezberLeyip okuyabiLeceğiniz güzeL bir dua “

Taam Duası_arapça

OKUNUŞU :

Elhamdü lillah  Elhamdü lillah

Elhamdü lillahillezii et`amenee vesegaanee vecealenee minel müslimiyn.

Elhamdü lillehi rabbil alemiyn vessaleeti vesseleemü alââ seyyidinaa Muhammedin ve alââ eelihii ve sahbihii ecmaıyn.

Vagfu anne vagfirlenââ verhamnââ ente mevlanââ fensurnââ alel gavmil kefiriyn. ( 3 Kere)

Allahümme salli alââ seyyidinââ Muhammedin biadedi envaaırrızgı velfütüühaat yaa baasıtullezii yebsüturrizga limen yesaau bi gayri hisaab. Übsut aleynaa rizgan veesian min külli cihetin min hazeeini gaybike bigayri minneti mahluug bi mahzi fazlı keramike bigayri hisaab.

Yaa ekramel ekramiyn veya erhamerrahimiyn,

iftahilbâbe yaa Allah ( 3 Kere )
Yaa Allahu yaa kafii yaa fettaah yaa müfettih fettih bil hayr.

Allahümmegfir sahibe hezettaami vel eekiliyn.

Allahümmec al devletenaa daaimen evleedenaa aalimen saaliha velaa tüsallit aleynaa zalimen.

Allahümme zid velaatengus nıgmeten kesiyraten bihurmetil FATIHA…


NOT :Duadaki bazi harfler ikiser yazilmistir, bu o harfleri biraz uzatarak okumak anlamina gelir.


MANASI :

Hamd Allaha mahsustur. ( 3 kere )

Hamd bizi doyuran, sulayan, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.

Hamd alemlerin rabbi olan Allaha mahsustur. Salatu selam efendimiz Muhammed s.a.v. ile O´nun al ve ashabinin tamami üzerine olsun.

Bizi afv eyle , bizi magfiret eyle , bize rahmet eyle ( Allahim ). sen bizim mevlamizsin; kafir kavimler üzerine- galib gelmemiz icin – bize yardim eyle.( 3 kere )

Allahim rizkin ve fetihlerin her cesidinin adedi kadar, Efendimiz Muhammed Mustafa´ya s.a.v. rahmet eyle.

Ey istedigine rizki hesabsiz olarak yayan Rabbim! Mahlukata minnet ettirmeden, sadece kereminin fazliyla, kendi gayb hazinelerinden, her cihetten bizim üzerimize hesabsiz olarak rizk sac , ey ikram edicilerin en cömerdi ve ey merhamet edicilerin en merhametlisi.

Ya Allah ( hayra ait ) her kapiyi ac,  ( 3 kere )

Ya Allah ya Kafi , ya Fettah , ya Müfettih ! Hayirli olarak ac ( hayirli fetihler nasib eyle )

Allahim bu yemegin sahibi ve yiyenleri magfiret buyur. Allahim onlarin devletlerini daim, evladlarini alim, salih eyle.
Onlar üzerine zalimleri musallat etme !

Allahim Fatiha suresinin sirri hürmetine, -bize- bir cok nimetler fazlalastir, noksanlastirma !

***

 

NOT: Üstteki arabca taam duasinda cok büyük kerametler vardir. Yemeklerden sonra bu duá´ya devam edilen evde bereket kesilmez. Ve O ailenin cocuklari anne ve babasina asi olmazlar.

ÇOK ÖNEMLİ: DuaLarı arabçasından ezberLeyiniz.. Türkçesinden ezberLeyenLer Arabça biLen birisine dinLeterek yanLışLarını düzeLtsinLer.

Kaynak : Dua kitabi

BİR BAŞKA YEMEK DUASI DAHA…

yemek duasi_12

Yukarıdaki Duanın Türkçe Okunuşu:

yemek duasi_14

Reklamlar

Dua iLe Titrer KaLpLer

Yorum bırakın

Allah’ım…!
Sana layıkıyla kul olmayı öğret bana

Ey Allah’ım…!
Sana layıkıyla kul olmayı öğret bana,
Rasulüne(sav)layıkıyla ümmet olmayı öğret bana,
Nefsimin ve şeytanın şerrinden korunmayı,
Haramlardan uzak kalmayı,
Miraç-vari namaz kılmayı,
Kalbimle dilimle beraber olan oruç tutmayı,
Hz Eyüp misali sabretmeyi,
Hz Yusuf misali sakınmayı,
Hz Yunus misali pişman olmayı,
Hz Ebubekir misali doğru olmayı,
Hz Ömer misali adaletli olmayı,
Hz Osman misali hayalı olmayı,
Hz Ali misali şecaatli olmayı,
Hz Muhammed (sav) misali güvenilir olmayı ihlaslı olmayı samimi olmayı ve
onun gibi kul olmayı mü’min olmayı öğret bana…
Ey Rabbimiz!
Ancak sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır (Mümtehine 4).
Ey Rabbimiz!
Bizi inkar edenler için deneme konusu kılma bizi bağışla!
Ey Rabbimiz!
Yegâne galip ve hikmet sahibi ancak sensin (Mümtehine 5).
Ey Rabbimiz!
Nurumuzu bizim için tamamla bizi bağışla; çünkü sen her şeye
kadirsin (Tahrim 8 ).
İbrahim (a.s)´in Duası:
Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat (Şuarâ 83).
Bana sonra gelecekler içinde iyilikle anılmak nasip eyle! (Şuarâ 84).
Beni Naîm cennetinin vârislerinden kıl (Şuarâ 85).
Süleyman (a.s)´in Duası:
Ey Rabbim! Beni gerek bana gerekse ana-babama verdiğin nimete şükretmeye ve
hoşnut olacağın iyi işler yapmaya muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi
kulların arasına kat (Neml 19).
..Amin..

BİR BAŞKA GÜZEL DUA DAHA…

ALLAHIM, ACİZLİKTEN, FAKİRLİKTE,KORKAKLIKTAN, TEMBELLIKTEN, HİLEKAR DOSTTAN, FAYDASIZ İLİMDEN, KABİR AZABINDAN, AĞLAMAYAN GÖZDEN, SIKINTI VE ÜZÜNTUDEN, ÜRPERMEYEN KALPTEN, HERTÜRLÜ HASTALIKTAN, BORÇ ALTINDA KALMAKTAN, KABUL OLMAYAN DUA DAN, DOYMAK BİLMEYEN NEFİSTEN, İHTİYARLAYIP ELE AVUCA DÜŞMEKTEN, ZALİM OLMAKTAN , ZULME UĞRAMAKTAN, İSYAN ETTİREN FAKIRLİKTEN, AZDIRAN ZENGİNLİKTEN VE GELEEĞE KAYGILANMAKTAN, SANA SIĞINIRIM…. AMİN

aLintidir…

Seyyidül istiğfar duâsı

Yorum bırakın

“Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî zünûbî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente bi’rahmetike yâ erhamer’râhimîn”

Ma’nâsı: “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka (ibâdete lâyık) hiçbir ilâh yoktur. Ancak sen varsın. Beni sen yarattın. Şüphesiz ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar, Zât-ı Ecelli âlâna verdiğim sözde durmağa çalışıyorum. Ya Rabbi! işlediğim günahların şerrinden sana sığınıyorum.Bana lütuf ve ihsan buyurduğun nimetleri ikrar ve itiraf ediyorum, günâhlarımı da itiraf ediyorum. Yâ Rabbi! Beni mağfiret buyur (günâhlarımı bağışla), zira senden başka günâhları bağışlayacak (mağfiret edecek, af edecek) yoktur.”

Peygamber Efendimiz “Her kim, bu duâyı inanarak sabahleyin okur da o gün akşama çıkmadan ölürse o kimse cennetliktir. Her kim de akşamleyin okur da, sabah olmadan (sabaha çıkmadan) ölürse o kimse cennet ehlindendir (Cennete girecektir).” buyurdular. Buhari

Alintidir…

 

PEYGAMBERİMİZDEN TAVSİYE DUALAR

Yorum bırakın

Yunus Peygamberin duasını okuyun!..

PEYGAMBERİMİZDEN TAVSİYE DUALAR

Resulullah aleyhisselam Hz. Ali’ye sordu,

“Affedilmiş olsan bile söylediğin zaman, ALLAH’ın, seni affedeceği bir söz size öğreteyim mi? Evet, Ya ResulALLAH deyince,

Lâ ilahe illALLAHül Halimül kerim. Lâ ilahe illALLAHül’Aliyyül’azim.Lâ ilahe illALLAHü SübhanALLAHi Rabbissemavatisseb’i ve Rabbil’Arşil’azim Elhamdü lillahi Rabbil’alemin.

(Halim ve Kerim olan ALLAH’dan başka ilah yoktur. Yüce ve Büyük olan ALLAH’dan başka ilah yoktur. Yedi kat göklerin Rabbi ve büyük Arş’ın Rabb’ı olan ALLAH’ı tesbih ve tenzih ederim. Alemlerin Rabb’ı olan ALLAH’a hamd olsun.) deyin!” buyurdu.”

Peygamberimizin zevcesi Hz. Safiyye validemiz anlatır:

“Tesbih çekmkete kullandığım dört bin hurma çekirdeği önümde bulunduğu sırada, Resulullah aleyhisselam, yanıma geldi.” Ey Huyey’in kızı! Nedir bunlar?” diye sordu. “Bunlarla tesih çekerim!” dedim. Resulullah aleyhisselam,” Başına dikildiğim kadar müddet içinde bundan daha çoğunu çekeceğin tesbih yok mu? Ben, sana, çekmekte olduğun tesbihden daha çok olanını öğreteyim mi? “diye sordu.” Öğret bana, ya ResulALLAH! dedim. Bunun üzerine, Resulullah aleyhisselam

“SübhanALLAHi adede halkıhi “ de, buyurdu.

Hz. Ebu Saiddülhudri’nin bildirdiğine göre: Peygamberimiz “Bakıyatüssalihatı, çoğaltınız!” buyurdu. “Ya ResulALLAH! Bakıyatüssalihat, nedir?” diye soruldu.

Peygamberimiz “ALLAH’ı Tekbir, Tehlil, Tesbih, Tahmid etmek ve Lâ havle vela kuvvete illa billah demektir!” buyurdu.

Korkulu zamanlarda, Kelime-i temcîd, yani

“Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil’aliyyil’azîm”

okumak tavsiye edilmiştir.

Derdlerden kurtulmak ve murada kavuşmak için günde beşyüzkere Lâ havle velâ kuvvete illâ billah ile evvelinde ve âhırında yüzer def’a salevât-ı şerîfe okuyup dua etmelidir.

Efendimiz buyuruldu ki,

“Birinize derd ve belâ gelince, Yûnüs Peygamberin duasını okusun! ALLAHü teâlâ Onu muhakkak kurtarır. Dua şudur:

Lâ ilâhe illâ ente sübhâne-ke innî küntü minez-zâlimîn”.


Başka bir hadîs-i şerîfde,

“Sabâh, kalkınca, üçkere Bismillâhillezî lâ-yedurru ma’asmihî şey’ün fil’ardı velâ fissemâ ve hüvessemî’ul’alim okuyana akşama kadar, hiç derd, belâ gelmez” buyuruldu.

Resûlullah sallALLAHü aleyhi ve sellem gam, gussa, sıkıntıyı gidermek için,

“Lâ ilâhe illallâhül’azîm-ül-halîm lâ ilâhe illallâhü Rabbül-Arş-il’azîm lâ ilâhe illALLAHü Rabbüs-semâvâti ve Rabbül-Erdı Rabbül’Arş-il-kerîm”

okurdu.

“Bismillâhirrahmânirrahîm ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil’ aliyyil’azîm”

okumak, sinir hastalığına ve bütün hastalıklara iyi geldiğini Enes bin Mâlik haber vermiştir.

**********************************************************************************************

Mecnun Misali, Leylâ’nın Zülfüne Hemen Gönül Bağlama. 

Çünkü seni AŞK Çöllerinde Gezdirip Duran Leylâ Değil, Mevlâ’dır Hep…

Dua’nın Gücü…

Yorum bırakın

D U A’ nın Gücü !

Kocasının çok hasta olduğunu,çalışamaz duruma düştüğünü ve yedi çocuğu ile birlikte aç kaldıklarını ve yiyeceğe ihtiyaçları olduğunu söyler.

Manav ona ters bir şekilde bakarak derhal dükkanını terk etmesini ister.Kadın ailesinin ihtiyaçlarını düşünerek:
– ‘Lütfen efendim’ der. ‘paramız olur olmaz getirip borcumu ödeyeceğim.’

Manav kendisine bir kredi açamayacağını çünkü onun eski müşterisi olmadığını,kendisinde bir hesabının bulunmadığını söyler.

O sırada dükkanın dışında bekleyen bir müşteri ikisinin arasında devam eden bu konuşmayı dinlemektedir.İçeriye girerek manava yaklaşır ve: ‘ben o kadının almak istediklerine kefilim’ der. ‘ailesinin ihtiyacı olan şeyleri ona ver.’

Bunun üzerine manav çok isteksiz bir şekilde kadına döner ve ‘bir alışveriş listen var mıydı? Diye sorar.Kadın ‘evet efendim’ der. ‘tamam’ der manav. ‘şimdi onu terazinin şu kefesine koy,onun ağırlığınca diğer kefeye istediklerinden koyacağım’

Kadın bir an duraklar,sonra başını önüne eğer ve çantasını açarak üzerine bir şeyler karalanmış bir kağıt parçasını çıkartır ve manavın kendisine gösterdiği kefeye özenle bırakırken başı hala öne eğiktir.

Manavın ve diğer müşterinin gözleri terazinin kefesine dikilirken hayretle büyümüştür.Manav müşteriye dönerek,kısık bir sesle ‘inanamıyorum’ der.İnanılacak gibi değildir.

Müşteri manava gülerken manav çoktan diğer kefeye eline geçeni doldurmaya başlamıştır ama nafile,diğer kefeyi yerinden bile kıpırdatamamıştır.

Terazinin kefesi artık üzerindekileri alamayacak kadar doldurduğunda çaresiz hepsini bir torbaya doldurarak kadına verir.Şaşkınlıkla üzerinde bir şeyler çiziktirilmiş kağıdı eline alır ve okur.Bir de bakar ki orda bir alışveriş listesi yoktur.Sadece bir dua yazılıdır.

ALLAH’IM

‘Neye ihtiyacım olduğunu ancak sen bilirsin
Kendimi senin ellerine teslim ediyorum.’

Manav taş gibi bir sessizliğe bürünmüştür.Kadın kendisine teşekkür ederek dükkandan ayrılır.Müşteri manavın eline bir miktar para tutuştururken ‘her kuruşuna değdi’ der.Daha sonra manav terazisinin kefelerinin kırılmış olduğunu görür.

Bizim için hiçbir bedeli,masrafı ve karşılığı olmayan,güzel bir hediyedir.

DUA

Dünyaca ünlü Türk cerrahı Dr Mehmet Öz; ‘Dua etmek insani iyileştirir. Ben inançlı biriyim. Her ameliyatımda mutlaka dua ederim. Bence duanın meditasyon, şifa gibi, iyileştirici özelliği var. Ameliyat sonrası hastalarıma da mutlaka dua ettiriyorum. Bunun sağlıklarına çabuk kavuşmalarında müthiş bir etkisi var’ diyor.

DUA

Dindar insanların kalp hastalığı ve kanserden ölme ihtimali yüzde 40 daha az. Dindarlar daha seyrek depresyon yaşıyor, depresyona girince de daha çabuk düzeliyorlar. Güne dua etmekle başlamak, tansiyonun düşmesine yardımcı oluyor.

ALLAHIM BİZLERİ SENİN KULLUĞUNDAN ALI KOYACAK HERŞEYDEN UZAK TUT…

DUA VE TESLİMİYETİ NASİP ET …

AMİN

!”

Duanın Gücü

2 Yorum

Duanın Gücü

“Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir.”

(el-Bakara, 153)

Evleneli 15 yıl olmuştu. Eşi anlayışlı, çocuklarına düşkündü. Biri kız, ikisi erkek, cennet çiçeklerini andıran üç tane çocukları vardı. Mutluydular. Her ne kadar kıt kanaat geçinseler de mutlulukları her şeye katlanmasını kolaylaştırıyordu.

Bir gün Rahime Hanım, eşine: Daha fazla