HastaLık ve SıkıntıLardan KurtuLmak için…

***

Hz.Yunus’un Duası niçin sıkıntıyı kaldırmak için okunuyor?

Konu hakkında soru soran kimsenin şu sözüne gelince;

“Bu duanın okunması niçin sıkıntıyı kaldırmayı gerekli kılmıştı?”

Bu böyledir. Çünkü sıkıntıyı Allah’tan başka kaldıracak hiçbir güç yoktur. Şu âyetlerde, bunun gerekçesi açıklanmıştır:

“Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa onu, yine O’ndan başka kaldıracak yoktur ve eğer sana bir hayır dilerse, O’nun lütfunu geri çevirecek de yoktur.” (Yunus, 10/107)

Öte yandan günahlar zora, sıkıntıya düşmenin nedenidir.

“İstiğfar etmek” (Allah’tan mağfiret dileme) ise bu nedenleri ortadan kaldırır. Örnek:

“Sen aralarında bulundukça Allah onlara azap edecek değildi ve onlar istiğfar ederlerken de Allah onlara azab edecek değildi.” (Enfâl, 8/33)

Yüce Allah bu âyette “istiğfar” edenlere azab etmeyeceğini bildirmektedir. Konuya ilişkin olarak hadiste de şöyle buyurulmuştur:

“Kim istiğfarı çok yaparsa Allah, içine düştüğü her türlü sıkıntıdan dolayı ona bir kurtuluş, her darlıktan bir çıkış yolu nasip eder. Ve hiç hesaplamadığı yerden onu rızıklandırır.”

(Zayıf olduğu tesbit edilen bu hadisi Ahmed ve Hâkim kaydetmiştir. Ayrıca tahriri için bkz: Beyhâkî, Şu’ab’ul-İman, H. No 636)

Öte yandan Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır:

“Başınıza gelen herhangi bir felâket, kendi ellerinizin yaptığı işler yüzündendir. Allah işlediklerinizin bir çoğunu affeder.” (Şûra, 42/30)

Hz. Yunus’un duâsındaki:

” إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ İnnî kuntu minezzalimin – Ben zalimlerden oldum-” sözü günahı “itiraf” olduğu gibi, aynı zamanda “istiğfar” dır. Çünkü bu “itiraf” “mağfiret istemeyi kapsayan bir itiraf” tır.

” لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ Lâ ilahe illa ente -senden başka ibadete layık ilâh yoktur-” ifadesi ise “Ulûhiyetin Tevhidini (birliğini)” gerçekleştirmektir.

Çünkü Allah’ın dilemesinden başka hiçbir şey hayrı gerekli kılamaz.

Nitekim:

“Allah’ın dilediği oldu, dilemediği olmadı” sözü bir yasadır.

Kulu bu hayra ulaşmaktan engelleyen ise onun günahıdır.

Zira insanın gücü dışında vuku bulan her şey, kulların işlerinden olsa bile, Allah’ın kaderiyle olmaktadır.

Ne var ki Allah, emredileni yapmayı, sakıncalı olandan kaçmayı kurtuluş ve mutluluk için bir neden kılmıştır.

Bu yüzden;

– Tevhidin şehâdeti bütün hayırların kapısını açar;

– Günahlardan istiğfar da kötülüklerin kapısını kapatır.

 

aLintidir…
Reklamlar