“Cennet cömertlerin yeridir”

Kim ahiret kazancını istiyorsa, onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kârını istiyorsa ona da dünyadan bir şeyler veririz. Fakat onun ahirette bir nasibi olmaz. “ŞÛRÂ suresi, 20. ayet”

“İnsanların en cömerdi” Efendimizin (sav) “yaşatmak için yaşama” ideali çerçevesinde
gerek şahsında gösterdiği cömertlik örnekleri,gerekse dudaklarından dökülen şu mubarek beyanlar,değer ölçülerinin maddenin çeperleriyle sınırlı kaldığı bu çağda,
insanımız için ayrı bir kıymet,ayrı bir mana ifade etmektedir.

“Cennet cömertlerin yeridir”

“Cömertlik,cennet ağaçlarından bir ağaçtır,dalları dünyaya sarkıtılmıştır.her kim bu ağacın bir dalına yapışsa o dal onu çeker cennete götürür.”

“Veren al alan elden hayırlıdır”

“Devenin boynuna dayanmış bıçağın kesmesinden daha süratli olan, yemek yedirenin rızkının ayağına gelmesidir. Allah teala yediren kimselerle meleklerine övünür”

“Cömertliğin afeti başa kakmaktır”

net’ten alintidir…
Reklamlar