Merasim DuaLarı…

NİŞAN DUASI:

Nişan Yüzükleri Takıldıktan sonra:

Allah’a hamd olsun. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e, âl ve ashabına salat ve selam olsun.

Allahım! Bu evlilik akdini mübarek eyle. Bu çiftler arasında ülfet/geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme.

Ya Rabbi!

Nişan yüzükleri takılan ve evliliğe ilk adımı atan bu iki genci her zaman mutlu eyle.

Akıllarından saygıyı, Kalplerinden sevgiyi eksik etme;

Ya Rabbi

Evlilik yolunda karşılaşacakları her türlü sıkıntıyı kolaylıkla aşmalarını nasip eyle,

Yuvalarına bolluk ve bereket ihsan eyle, Aileleri arasındaki birlik ve beraberliği, kardeşlik ve dostluğu, saygı ve sevgiyi kat kat arttır Allah’ım.

Bu gençlerimizi ve cümlemizi iki cihanda aziz eyle.

Sübhâne Rabbike Rabbil-‘ızzeti ‘ammâ yasıfûn. Ve selâmün ‘alel-mürselîn. Vel-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn.

EL FATİHA

Gelin Uğurlama

“Ey Rabbimiz! Bu evliliği Hayırlı ve mübarek eyle.

Allah’ım! Eşi ile birbirlerini ,Peygamberimiz hz. Muhammed ile Hz. Hatice validemizin birbirlerini sevdikleri gibi sevmeyi nasip eyle.

Kendilerine Hz. Adem ile Havva validemizin arasına koyduğun sevgi gibi sevgi var eyle.

Hz. Ali Efendimiz ile Fatıma validemiz gibi birbirlerini sevdir,Birbirlerine karşı kalplerini ısındır ve onları fitneden,fesattan,nefretten ve düşmanlıktan muhafaza eyle.

Allah’ım Kendisine takva ,iffet,sıhhat, ve ihtiyaç duyduğu her türlü güzellikleri nasip eyle.

Onu yardımından mahrum bırakma,Ona bol ve helal rızık ver..Vrdiğin rızkı hakkında bereketli eyle.Onu kanaatkâr eyle.

Allah’ım Ona anne olmayı ve anne şefkatini nasip et.Tertemiz bir nesil lutfeyle.

Allah’ım Ona,İffetini muhafaza ederek yaşamayı,namazını kılan ,orucunu tutan ve sana itaat eden bir kul olmayı nasip et.

Evini;kur’an okunan ,islam konuşulan ve meleklerin ziyaret ettiği bir yuva olmasını nasip eyle.Eşini kendine bağlı ve vefalı eyle.

Eşiyle birlikte senin rızana uygun olarak hareket etmeyi nasip eyle.

Kötü arkadaş ve kötü komşudan uzak eyle.Kötü insanların şerrinden,fitnesinden ,iftira ve kıskançlıktan muhafaza eyle.

Allah’ım!Onu,sıkıntıdan,üzüntüden,aizlikten,tembellikten,korkaklıktan cimrilikten,kalp katılığından,gafletten zilletten ve meskenetten muhafaza eyle.

Allah’ım! Verdiğin güzellikleri,nimetleri ve yetenekleri ondan çekip alma,Bundan sonraki her gününü bundan önceki günlerinden daha mutlu ve huzurlu geçirmeyi nasip eyle.

Allah’ım! Kendilerine uzun ömür,geniş rızık,salih evlatlar ihsan eyle.

AMİN.

Tekbir ve Salât ü  Selâm getirilerek duaya son verilir.

NiKAH  DUASi:

Allahım! Bu evlilik akdini mübarek eyle. Bu çiftler arasında ülfet/geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme.
Allah’ım! Bu çiftlerin arasında Adem (a.s.) ile Havva; Hz. Muhammed (a.s.) ile Hatice ve Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatıma (r.a.) arasındaki var olan ülfet, geçim ve kaynaşma var eyle. Allah’ım! Bu çifte salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızık ihsan eyle.
Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle

 

Nikah Duası
“Allahummec’al haze’l-akde meymunen mubaraken vec’al beynehuma ulfeten ve mehabbeten ve karara; ve la tec’al bey­nehuma nefraten ve fitneten ve firra. Alliihumme ellif beynehuma kema ellefte beyne Ademe ve Havvae ve kema ellefte beyne Muhamınedin ve Hadi’cete’l- Kubra ve kema ellefte beyne Aliyyin ve Fahımete’z-Zehra.AlHihumma’ti lehuma evladen salihan ve rızkan vasi’an ve ‘umran tavila. Allahumme yessir emrahuma ve kessir ‘umrahuma ver­zukhuma rızkan ya hayra’r-razikln. Ve kerrim hulukahuma ve hassin halkahuma vahluf lehuma halefen ya ahsene’l-ha­likın. Allahummesturna bisetrike’l-cemili bi’n-nikahi ani’s-si­fahi ya settar. Ve la tekşif sırrahuma vağfir şerrahuma  ya ğafuru ya ğaffar.Allahumme kessir ummete Muhammedin bihurıneti nebiy­yike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyyatina kurrate a’yunin vec’alna li’l-muttakine imama. Rabbena atina fi’d-dunya hasaneten ve fi’l-ahirati hase­neten ve kına ‘azabe’n-nar.
Allah’ım! Huzurunda nikahlarını kıydığımız şu iki genci ömürleri boyunca mesud ve bahtiyar eyle; ömürlerine bereket, vücutlarına sıhhat, rızıklarına genişlik ihsan eyle; ahlakları­nı güzelleştir, kendilerine yararlı çocuklar lütfeyle. Kendileri­ni doğru yoldan, İslam’ın yolundan ayırma; kötü yollara sap­maktan koru; sırlarını faş eyleme; günahlarını bağışla ey bağışlaması bol Rabbimiz! Allah’ım! Muhammed aleyhi’s­selam yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul buyur. Peygambe­rimize bizden salat ve selam ulaşıir. Rabbimiz! Bizi cehennem azabından koru.Subhane rabbike rabbi’l-‘izzeti amma yasiffın, ve selaimun ale’l-murselln, ve’l – hamd u lillahi rabbi’l-alemıne’l-fatiha

Kaynak: Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı, Rauf Pehlivan, 2003


Bir işyeri -Mekan Açılış Duası

Ya Rabbel Alemin!

Bu kardeşimizin;  Geçimini temin etmek için açmış olduğu bu işyerini hayırlı ve uğurlu eyle, Bu mekan sahibinin vücuduna sıhhat ve afiyet, sözlerindesabır,sebat ve sadakat ,işlerinde de herkese karşı emin ve itimatlı eyle Ya Rabbi!

Bu mekan sahibine hayırlı işler ,Hayırlı müşteriler,Hayırlı rızıklar ve bol bereketler ihsan eyle Ya Rabbi!

Müşterilerine karşı daima saygılı,işlerinde isabetli ve başarılı eyle;Kendisini ve cümlemizi hiçbir zaman Allah’ın emirlerinden,Peygamberimizin sünnetinden ayırma Ya Rabbi!

Şu anda burada bulunan kardeşlerimizide aynı heyacan ve duyguları tatmayı nasip eyle Ya Rabbi!

سُبْحأنَ رَبِّكَ رَبِّل عِزَّتِ عَمّأَ يَصِفُؤنَ وَ سَلأَمٌ عَلَ الْمُرْسَلِىنَ

وَلْحَمْدُ لِللأهِ رَبِّلْ عَألَمِىنَ

(Subhane rabbike rabbi’l-‘izzeti amma yasiffın, ve selaimun ale’l-murselln, ve’l – hamd u lillahi rabbi’l-alemıne’l-fatiha)

HACI UĞURLAMA DUASI:

بسم الله الرحمن الرحيم

وَ لِلّأَهِ عَلَ نّأسِ حِِجُُّ لْبَيْتِ مَنِ سْتَطأَعَ اِلَيْهِ سَبِىِ لَأَ…

صَدَ قَ للّهُ لْعَظِىمُ

Ya Rabbe’l Alemin!

Kur’anı Keriminde,’’Yoluna Gücü Yeten herkesin,O eve gidip haccetmesi insanlar üzerine Allahın bir hakkıdır’’Buyurdun.işte bı emre uyarak,Hazırlık yapan hacı adaylarımızı uğurlamak için toplandık,Bu merasimi hepimiz için hayırlı eyle.Hacı adaylarına rahatlıkla ve selametle mukaddes topraklara varmayı nasib eyle.

Kabe-i Muazzamayı gördüklerinde;

Lebbeyk,Allahümme lebbeyk,Lebbeyke la şerike leke lebbeyk,İnnel hamde venniğmete leke vel mülk. la şerike lek,

Diyerek Kabeyi tavaf edip Hacer’ul- Esvede yüz sürmeyi nasip eyle Ya Rabbi!

Safa ile Merve’ de Sa’y edip, Zemzem suyundan kana kana içmeyi  nasib  eyle Ya Rabbi!

Duaların kabul olduğu,Günahların bağışlandığı yaşlı gözlerle açılan ellerin boş dönmediği Arafat’ta vakfeye durmayı bu kullarınada nasip eyle Ya Rabbi!

Medine ‘ye varıp Peygamberimiz (S.A.V) i ziyaret etmeyi; Ve ziyaret ettiklerinde;

اَصََّلأَ ةُ و لسَّلأ مُ عَلَيكَ يَأ ر سؤُ لَ ا للّه.

اَصََّلأَ ةُ و لسَّلأ مُ عَلَيكَ يَأ حبِيبَ للَّه

اَصََّلأَ ةُ و لسَّلأ مُ عَلَيكَ يَأ شَفِيعَ لْمُذْ نِبِىنَ

Diye selamlaşmalarını ve kıyamette onun şefaatine nail olmalarını nasip et Ya Rabbi!

Hacın bütün şartlarını ifa edip.Vatanına, Evlatlarına, sağ salim dönmeyi nasib eyle Ya Rabbi!

Şu anda el açıp dualarımıza amin diyen Kardeşlerimize de en kısa zamanda ;hacca gidip gelmeyi nasip eyle Ya Rabbi!

EL-FATİHA

Aşağıdaki DuaLarda OkunabiLir;

– HACI UĞURLAMA DUASI:

Allaaahu ekber, allaaahu ekber… Lâââ ilâââhe ilallaaahu vallaaahu ekber… Allaaahu ekber, ve lillâââhil hamd. (3 defa)

Allaaahümme salli alâââ seyyidinâââ, muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ… Aaalihiii ve sahbihiii ve sellim. (3 defa)

Eûzü billâhi mineş şeytânir racîm…

Bismillâhir rahmânir rahîm…

Bismillâhir rahmânir rahîm. (İnne evvele beytin vudıa linnâsi lellezî bibekkete mübâreken ve hüden lil âlemîn. Fîhi âyâtün beyyinâtün makamı ibrâhîm, vemen dehalehû kâne âminâ, ve lillâhi alen nâsi hıccül beyti menistetâa ileyhi sebîlâ, ve men kefere feinnallahe ganiyyün anil âlemîn.) Sadakallahul azîm.

Ve kale nebiyyünâ sallahu aleyhi ve sellem:

(Elhaccül mebrûru leyse lehû cezâün illel cenneh.) Sadaka rasûlüllah, fî mâ kal ev kemâ kal.

Yâ Rabbel Âlemîn… Yâ Erhamer Râhimîn…

Senin Peygamberin: “Âdâbına riayet ederek yapılmış bir haccın mukabili cennetten gayri bir şey değildir; mükâfatı cennettir.” buyurdu; bizi cenneti kazananlardan eyle yâ Rabbi!..

Haccını makbûl, mebrûr bir hac olarak yapıp, gidip gelenlerden eyle yâ Rabbi!.. Yâ Rabbel Âlemîn! Bize bu uzun yolları kısa eyle… Bize yardım eyle… Bize tevfikini refîk eyle… Senin yolunda olmamızın şuurunda eyle… Bizi gafillerden, cahillerden eyleme yâ Rabbi!..

Senin zikrinle bizleri meşgul eyle… Senin rızâna uygun vakit ge-çirmeyi nasîb eyle… Sevaplı ameller işlemeyi nasîb eyle… Birbirlerimizle iyi geçinmeyi nasîb eyle… Nefsi ve şeytanı aramıza sokma yâ Rabbi!..

Yâ Rabbel Âlemîn! Şu uzak mesafeleri aşıp, Peygamber SAS Efendimiz Hazretleri’nin mübârek Ravza-i Mutahhara’sını ziyaret eylemeyi nasîb eyle yâ Rabbi!..

Peygamber SAS Efendimiz’in sevgisine iltifatına, teveccühüne cümlemizi nâil eyle yâ Rabbi!…

Oralardan “Lebbeyk, allahümme lebbeyk!” diye diye, ihramlara bürüne bürüne, Dağları vâdileri aşarak Mekke-i Mükerreme’ye sıhhatle, afiyetle ulaştır yâ Rabbi!..

Beyt-i Şerîf’ini hürmetle ziyâret etmeyi nasîb eyle yâ Rabbi!.. Usûlüne uygun tavaf etmeyi nasîb eyle yâ Rabbi!.. En güzel dualarla dua etmeyi nasîb eyle yâ Rabbi!..

Sa’yimizi makbul eyle yâ Rabbi!.. Zenbimizi mağfûr eyle yâ Rab-bi!.. İbâdetlerimizi, taâtlerimizi kabul eyle yâ Rabbi!.. Her türlü günahlardan bizleri pâk eyle yâ Rabbi!..

Arafat’ta baş açık, boynu bükük sana kaldırdığımız ellerimizi, yaptığımız duaları reddetme yâ Rabbi!.. Kestiğimiz kurbanlarımızı kabul eyle yâ Rabbi!..

Hânelerimize sıhhat ü afiyetle dönmeyi nasîb eyle yâ Rabbi!.. Günahlarımızdan sıyrılmış, pâk olarak dönmeyi nasîb eyle yâ Rabbi!.. Ödemesinden âciz olduğumuz kul haklarını da ödettir yâ Rabbi!..

Gitmiş olan kardeşlerimize, tekrar tekrar gitmelerini nasîb eyle yâ Rabbi!.. Gitmemiş olanlara da şartlarını ihsân eyle yâ Rabbi!.. Maddeten ve mânen zengin eyle yâ Rabbi!..

Hac vazifesini seve seve yapmayı nasîb eyle yâ Rabbi!.. Nice nice seneler, tekrar tekrar haclar, umreler ihsân eyle yâ rabbi!.. Rasûl-i Edîbi’ini ziyâretler nasîb eyle yâ Rabbi!..

Kur’ân-ı kerîm’in sevgisini gönüllerimize yerleştir yâ Rabbi!.. Zikrinle kalblerimizi diri eyle yâ Rabbi!.. Zikrinde dâim eyle yâ Rabbi… Şükründe dâim eyle yâ Rabbi…

Cümlemize sıhhat ü afiyetler ihsân eyle yâ Rabbi!.. Zikrinde, şükründe, hüsn-ü ibâdetinde bizleri muvaffak eyle yâ Rabbi…

Cümlemize hüsn-ü hâtimeler nasîb eyle yâ Rabbi!.. Hayırlı uzun ömürlerle muammer olduktan sonra, buyurun beraber diyelim:

(Eşhedü enlâ ilâhe illallah, ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve rasûlüh.) diye diye, senin yolunda iken, abdestli iken, zikrin-deyken, şükründeyken, cami yolundayken, hac yolundayken, umre yolundayken can vermeyi nasîb eyle yâ Rabbi!..

Yüzümüzü ak, alnımızı açık eyle yâ Rabbi!.. Kabirlerimizi geniş eyle yâ Rabbi!.. Kabirlerimizi pürnûr eyle yâ Rabbi!… Kabirlerimizi cennet bahçesi eyle yâ Rabbi!.. Kabirlerimizde haclarımızı, umrelerimizi, namazlarımızı, oruçlarımızı, ibâdetlerimizi, tâatlerimizi yoldaş eyle yâ Rabbi!.. Kabri cehennem çukuru olanlardan etme yâ Rabbi!..

Kabirden kalktığımızda bizi Peygamber Efendimiz’in Livâül Hamd’i altında haşreyle yâ Rabbi!.. Peygamberlerle, sıddîklarla, şehidlerle, salihlerle berâber eyle yâ Rabbi!..

Rasûlüllah’ın yanına varırken yoldan çevrilenlerden etme yâ Rabbi!.. Mahşer gününün sıkıntılarından cümlemizi mahfûz eyle yâ Rabbi!.. Arş-ı A’lâ’nın gölgesinde, nurdan minberlerde gölgelenen, istirahat eden bahtiyarlardan eyle yâ Rabbi!..

Cennât-i Âliyât’ına fadl ü kereminle bigayri hisâb dâhil eyle yâ Rabbi!.. Habîb-i Edîb’ine komşu eyle yâ Rabbi!.. Gül cemâlini rüyâlarda görmemizi nasîb eyle yâ Rabbi!.. Ahirette komşuluğunu ihsân eyle yâ Rabbi!..

Senin cemâlini gören, selâmına eren bahtiyarlardan eyle yâ Rab-bi!..

(Selâmün kavlen min rabbir rahîm.) ayetinin sırrına mazhar eyle yâ Rabbi!.. O esrârı müşâhede ettir yâ Rabbi!.. O devlete nâil eyle yâ Rabbi!..

Rıdvân-ı Ekber’ine bizleri vâsıl eyle yâ Rabbil Âlemîn!..

Bihürmeti Esmâikel Hüsnâ… Ve bihürmeti Habîbikel Müctebâ… Ve bihürmeti ibâdikes salihîn… Ve bihürmetil Kur’ânil Kerîm… Ve bihürmeti zikrikel celîlül cemîl… Ve bihürmeti esrâr-ı Sûretil Fâtihate meahes salevât!..

Allaaahu ekber, allaaahu ekber… Lâââ ilâââhe ilallaaahu vallaaahu ekber… Allaaahu ekber, ve lillâââhil hamd. (3 defa)

Allaaahümme salli alâââ seyyidinâââ, muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ… Aaalihiii ve sahbihiii ve sellim. (2 defa)

Allaaahümme salli alâââ seyyidinâââ, muhammedinillezî câe bilhakkıl mübîn, ve erseltehû rahmeten lil âlemîn.

– Hacı Uğurlama Duası:

İslam Dini’nin beş temel esasından biri olan Hac ibadetinin dua ile çok yakın bir ilişkisi vardır. Hac ibadetinin başlangıcından itibaren tamamlanıncaya kadar hemen her anında çeşitli şekillerde dualara yer verilmiştir. Hac yolculuğuna çıkarken dua ile başlanılması uygundur. Hacca giden hacı adaylarının uğurlanması coşkulu ve manevi hazlarla dolu anların yaşanmasına vesile olmaktadır. Bu esnada şu dualar okunabilir:

Okunuşu:

“E’ûzü billâhi mineş-şeytânir-racîm.
Bismillâhir-rahmânir-rahîm.
Elhamdü lillâhi rabbil-âlemîn.
Vessalâtü ves-selâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedivve ‘alâ âlihî ve ashâbihî ecme’în.
Rabbi edhılnî müdhale sıdkın ve ehrıcni muhrace sıdkın vec’al-lî mil- ledünke sultânen nasîrâ.
Sübhânellezî sehhara lenâ hâzâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ Rabbinâ le münkalibûn.
Allâhümme innî es’elüke fî seferinâ hâzel-birra vet-tekvâ ve minel-‘ameli mâ terdâ.
Allâhümme hevvin ‘aleynâ seferinâ hâzâ.
Allâhümmetvi lenel-bu’de.
Allâhümme entes-sâhibü fis-seferi vel-halîfetü fil-ehli vel- mâli.
Allâhümme innî e’ûzü bike min va’sâis-seferi ve keâbetil- münkalebi.

Anlamı:

“Kovulmuş Şeytandan Allah’a sığınırım. Rahman Rahîm Allah’ın adı ile.”
“Alemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salat ve selam Onun Resulüne, âline ve ashabının üzerine olsun.
“Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.” (İsrâ,17/80)
Bunu bizim hizmetimize vereni tesbih ve takdis ederiz, yoksa biz buna güç yetiremezdik. Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz.
Allah’ım! Biz, bu yolculuğumuzda senden iyilik ve takva, bir de hoşnut olacağın ameller işlemeyi nasip etmeni dileriz.
Allah’ım bu yolculuğumuzu kolay kıl ve uzağı yakın et.
Allah’ım! Seferde yardımcı, geride kalan çoluk çocuğumuz ve malımızın  koruyucusu Sensin. (Ebû Dâvûd, Cihâd, 79)
Allah’ım! Yolculuğun zorluklarından, üzücü şeylerle karşılaşmaktan ve kötü haller görmekten sana sığınırım. (Tirmizî, Deavâ-t, 41; Dârimî, İstizan,41)
Bu duaların akabinde Türkçe olarak şu dua da yapılabilir:
Ya Rabbi! Senin ilahi emirlerine ve davetine uyarak hac yolculuğuna çıkmaktayız. İnsanlar için kurulan ilk ibadet evi Mekke’deki alemlere rahmet ve ve hidâyet kaynağı olarak kurulan Kabe’yi ziyarete hazırlanan, Sevgili Kutlu Elçinin mescidini ve mübarek kabrini ziyarete niyetlenen kardeşlerimize kolaylıklar ihsan eyle.
Ya Rabbi!  Elemsiz, kedersiz, mübarek beldeyi ve makamları ziyaret ederek, manevi havasını kana kana, doya doya teneffüs etmeyi nasip eyle.
Allah’ım! Bu ibadeti kolay kıl ve kabul buyur. Hac erkanını usulüne uygun olarak, kolaylıkla eda etmeyi, sabırla tamamlamayı ihsan eyle. Arınmış bir ruhla Haremeyne vararak feyizle tekrar yurtlarımıza ve yuvalarımıza dönmeyi, günahlardan temizlenmeyi nasip eyle. Nefislerimize uyarak her hangi bir kötülüğe düşmekten, günah işlemekten, başkalarını incitmekten hepimizi muhafaza eyle.
Allah’ım! Sağ-salim gidip gelmeyi, ailemize ve dostlarımıza kavuşmayı nasip eyle. Onları da sağlık ve afiyet içinde bulmayı lütfet. Her mümin kuluna Kabe’yi tavaf edip yüz sürmeyi nasip eyle. Senden bu dünyada ve âhirette iyilik istiyoruz, günahlarımızı bağışla. Amin

ASKER UĞURLAMA DUASI:

Ya Rabbel alemin!

Ya Rabbi! Bizler genç kardeşlerimizi vatani göreve uğurlamak üzere toplanmış bulunuyoruz,Türk gençliği vatan sevgisinin imandan olduğunu bilir,hudutlarda nöbet tutmanın nafile ibadetten faziletli olduğu şuuru ile ,bu görevi ifa eder .bu güzel duygu ve düşüncelerle onları askere uğurluyoruz.Gençliğimizin ruh yapısında:’’bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,Toprak eğer uğrunda ölen varsa VATAN dır.’’beytinin derin anlamı vardır.

Ya Rabbi! Bu heyecan,iman ve vatan sevgisi içinde görevlerini yapmalarını onlara nasib eyle,onlara güç, kuvvet, sabır ve sağlık vererek vatanı güzel koruma azmini nasib eyle.

Vücutlarına sıhhat ve afiyet, kalplerine sarsılmaz bir iman,ihsan eyle

Bu gençlerimizi ve cümlemizi, her türlü görünür görünmez kaza ve belalardan felaketlerden afetlerden ,Merhametinle muhafaza et Ya Rabbi!

Kahraman ordumuzu havada karada ve denizde daima Mansur ve muzaffer eyle Ya Rabbi!

Din ve Vatan uğruna ciğerpare evladını feda eden,’’Ölürsen şehid, kalırsan gazi;haydi yolun açık olsun’’diyerek uğurlayan anne-babaları ve uzaktan ve yakından bu merasime katılan bu cemaati iki cihanda aziz eyle Ya Rabbi!

Ya Rabbi! Dinimize ,devletimize milletimize, kötülük etmek isteyenlere fırsat verme, Vatanımızı ve milletimizi ve mukaddes değerlerimizi,gençliğimizin güç ve kuvvetleri ile her türlü tehlikelerden koru Ya Rabbi!

سُبْحأنَ رَبِّكَ رَبِّل عِزَّتِ عَمّأَ يَصِفُؤنَوَ سَلأَمٌ عَلَلْ مُرْسَلِىنَ

وَلْحَمْدُ لِللأهِ رَبِّلْ عَألَمِىنَ

(Subhane rabbike rabbi’l-‘izzeti amma yasiffın, ve selaimun ale’l-murselln, ve’l – hamd u lillahi rabbi’l-alemıne’l-fatiha)

GünLük DuaLarımız’dan Bir Demet

Güzel bir yemek duası:

Yemeğe başlarken besmele çekmek yani Bismillahirrahmanirrahim demek ve sonunda Elhamdülillah demek sünnettir. (Hindiyye)
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Yemekten sonra, “El-hamdülillahillezi etamena hazettaame ve rezekana min gayrı havlin minna ve la kuvveh” duasını okuyanın günahları affolur.) [Ebu Davud]

(Bir kimse, yiyip içtikten sonra, “El hamdülillahillezi atameni ve eşbeani ve sakani ve ervani” duasını okursa, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur.) [İbni Sünni]

Peygamber efendimiz yemekten sonra (El-hamdü-lillahillezi etamena ve sakana ve cealena müslimin) duasını okurdu (Tirmizi)

Yemeklerden sonra, yukarıdaki duaları da içine alan şu duayı okumak daha uygundur:


(El-hamdü-lillahillezi eşbeana ve ervana min gayri havlin minna ve la kuvveh. Allahümme at’imhüm kema at’amuna. Allahümmerzukna kalben takıyyen, mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve lâ şakıyyen velhamdülillahi rabbilalemin)

Yemek duasının manası:
Bizim gücümüz kuvvetimiz olmadan, bizi nimetleri ile doyuran ve susuzluğumuzu gideren Allahü teâlâya hamd olsun. Ya Rabbi, bize bu yemeğin hazırlanmasında emeği geçen ve bize bu nimetleri ikram edenlere sen de ikram et. Ya Rabbi, bizim kalbimizi şirk, küfür ve kötülüklerden koru. Bizlere, dinimizin emirlerine uyan bir kalb nasip eyle.

 EZAN  DUASI:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kim ezanı işittiği zaman: Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi Allahım! Muhammed’e vesîleyi ve fazîleti ver. Onu, kendisine vaadettiğin makâm-ı mahmûda ulaştır, diye dua ederse, kıyamet gününde o kimseye şefâatim vâcip olur.”

ANLAMI:

 EZAN İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER

1. Ezanı, müezzinin söylediklerini tekrar ederek sonuna kadar dinlemek, bitince de dua etmek faziletli sünnetlerdendir.
2. Ezan vakitleri duaların reddedilmediği vakitler olup, her ezandan sonra dua etmek bu sebeple faziletli kabul edilmiştir.
3. Ezandan sonra duaya devam etmek hayırlara ulaşmanın sebebi olduğu gibi, kıyamet gününde Peygamberimizin şefaatine nâil olabilmenin de vesilesidir.
4. Ezan bittikten sonra Peygamber Efendimiz’in öğrettiği dualardan biri ezan duası olarak okunmalıdır.
5. Vesîle, fazîlet ve makâm-ı mahmûd kıyamet gününde sadece Peygamber Efendimiz’e has üstün mertebe ve makamlardır.

CAMİYE GİRERKEN ve ÇIKARKEN

Helaya girerken ve çıkaken:

Mevlit Duası:

اَلْحَمدُ للهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ وَ الْعاَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَلاَعُدْواَنَ اِلاَّعَلَي الظَّالِمِينَ

وَ الصَّلاَةُوَ السَّلامُ عَلَي رَسوُلِناَ مُحَمَّدٍ وَعَليَ آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِين

رَبَّناَتَقَبَّلْ مِنّاَ اِنّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَليِمُ

وَتُبْ عَلَيْناَ ياَمَوْلاَناَ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوّاَبُ الرّحِيمُ

واهْدِناَ وَوَفِّقْناَ اِليَ الْحَقِّ وَاِليَ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمِ

ّوَاعْفُ عَنّاَ ياَ كَرِيمُ ّوَاعْفُ عَنّاَ ياَ رَحِيم

وَغْفِرْ لَناَ ذُنوُبَناَ بِفَضلِكَ وَكَرَمِكَ ياَ اَكْرَمَ الاَكْرَ مِينَ واياَ اَرحَمَ الراَحِمِنَ

Allah’ım!senin rızanı umarak burada toplandık,huzuruna geldik,boynumuzu büktük,elimizi açtık,bizi kapından boş çevirme.

Ey Yüce Rabbimiz!Yüce kitabın kur’an ile bizleri huzura ve mutluluğa ulaştır, Kur’anı okumayı,anlamayı ve gereği gibi yaşamayı hepimize nasip eyle.

Ey Rabbimiz!Yaptığımız hatalara,kusurlara,günahlara pişman olduk,tövbe ediyoruz bizleri bağışla,

Ya Rabbi!Bizi sırat-ı müstekıym üzere daim eyle,şeytanın bizi saptırmasına fırsat verme.zikrinle kalplerimizi nurlandır,rahmetini bizden esirgeme.   Bazı yüzlerin ağaracağı,bazılarının kararacağı günde,yüzleri ak,gönlü pak olan;Sevgili peygamberimizin liva-ül hamd sancağı altında toplanan mesut ve bahtiyar kullarından olmayı onlarla beraber cennete girmeyi ve cemalini seyretmeyi bizlere nasip eyle.

Ya rabbi! Ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından hayırlı eyle.Peygamberimiz (S.A.V) in senden istediği bütün iyilikleri bizde senden istiyoruz bizlerede nasip eyle,Onun sana sığındığı bütün kötülüklerden bizde sana sığınıyoruz, bizleride muhafaza eyle.

Allah’ım sen affedicisin,affı sversin;bizi affeyle.Bizi korktuklarımızdan emin kıl,Umduklarımıza ulaştır.

Ya Rabbi! Kalplerimizi doğru yola ilettikten sonra bir daha eğriltme.Sen lutufkarsın,istediğini istediğine verensin,Bize dünyadada ahrettede iyilik ver.bizi cehennem azabından koru.

Allah’ım bizi ve neslimizi İslama ve kur’ana bağlı insanlar eyle.Bizi Müslüman olarak dunyaya getirdiğin gibi,Müslüman olarak yaşamayı ve Müslüman olarak ölmeyi nasip eyle.

Vucudumuzu kaim nimetimizi ve sıhhatimizi daim evlatlarımızı alim eyle.  Ya Rabbi!Bizleri şeytanın şerrinden,kötü insanların şerrinden, iç ve dış düşmanların şerrinden muhafaza eyle.

Ey Rabbimiz!Sen bizleri her türlü afetlerden,belalardan,depremlerden,yangınlardan, ve düşman istilasından koru.Ülkemizi,milletimizi ve vatanımızı ilelebet payidar kıl.

Ya Rabbel Alemin!Okuduğumuz mevlid’i şerif-i süreleri ayetleri ve salavat-ı Şerifeleri dergahı izzetinde kabul eyle.

Hasıl olan sevabı;Peygamberlerin ilki Hz  Adem a.s ile sonuncusu Hz. Muhammed (s.a.v) ve her ikisi arasında gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin mübarek ruhlarına hediye eyledik,kabul eyle.

Evliyanın asfiyanın alimlerimizin ve ahrete imanla gitmiş mü’minlerin ruhlarına hediye eyledik,vasıl eyle.El açarak amin diyen buradaki hazır bulunan cemaatin geçmişlerinin rehlarına hediye ediyoruz,kabul eyle Ya Rabbi.

Özellikle bu mevlid-i şerifin okunmasına sebep olanların geçmişlerinin ruhlarına hediye ediyoruz,ikram eyle .

سُبْحأنَ رَبِّكَ رَبِّل عِزَّتِ عَمّأَ يَصِفُؤنَ وَ سَلأَمٌ عَلَلْ مُرْسَلِىنَ

وَلْحَمْدُ لِللأهِ رَبِّلْ عَألَمِىنَ

Mevlit ara Duası

Allahım Peygamberimiz (S.A.V) hürmeten ayağa kalktık,Bizleri dünyada Onun izinden,ahirette de nurlu yüzünden ayırma YA RABBİ!!

Bizlere cenneti ve cennete götürecek hayırlı işler yapmayı nasib eyle,cehennemden ve cehenneme götürecek kötü işlerden de muhafaza eyle Ya Rabbi!

Dualarımızın kabülü ve günahlarımızın affı için,Allah rızası için

EL-FATİHA

&&&                                 &&&                          &&&

MEVLİT ARA DUASI-2

اَلْحَمْدُللهِ رَبِّ الْعَلَميِنَ وَ الصّلاَةُ وَالسّلامُ عليَ رَسُولِناَ مُحَمَّدِ وَ عليَ آلِهِي وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِينَ

الّهُمَّ بِجاهِ نَبِيِّكَ الْمُصْطَفاَ وَرَسولِكَ الْمُرْتَظاَ طَهِّرْ قُلوُبَناَ مِنْ كُلِّ وَصْفٍِِ يُباَعِدُناَعَنْ مُشاَهَدَ تِكَ وَ مُحَبَّتِكَ

وَاَمِتْناَ عَلىَ السُّنَّةِ وَ الْجَماَعَتِ وَ الشَّوْ قِ اِلي لِقاَءِكَ ياَذَ الْجَلاَلِ وَلاِكْراَمِ بِرَ حْمَتِكَ ياَ اَرْحَمَ الرّاحَمِينَ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ الْفاَتِحَ

YAĞMUR  DUASI

اَلْحَمْدُ للهِ ربِّ الْعالَميِنَ الرَّحْمأنِ الرَّحيِمِ ماَلِكِ يَوْ الدِّينِ لا اِلَاهَ اِلاّ الله يَفْعَلُ ماَيُرِيدُ

لَّهُمَّ أنْتَ اللهُ لاِلَأهَ اِلاّاَنْت لْغَنِيُّ وَ نَحْنُ الْفُقَراءُ اَنْزِلْ عَلَيْناَ الْغيْثَ وَجْعَلْ ماَ اَنْزَلْتَ لَناَ قُوَّةً وَ بَلآغاً الَي حيِنَ

اَللهُمَّ اَسْقِناَ غَيْثًَا مَرِيئاًمَرِيعًا طَبَقاً عاَجِلاً غَيْرَ راَءِثٍ ناَفِعاً غَيْرَ ضآرٍّ

اللهُمّ اَسْقِناَ غَيْثًَا مُغَيثاًمَريِأ ًطَبَقاًمَرِيعاًغَدَقاًعاَجِلاًغَيْرَراَءِثٍ

اللهُمّ اَسْقِناَ غَيْثًَا مُغَيثاًمَُريِأناَفِعاًغَيْرَضآرٍّعاَجِلاًغَيْرَ اَجِلٍ

اللهُمّ اَسْقِناَ اَللهمَّ أَسْقِناَاللهُمّ اَسْقِناَ

اللهُمّ اَغِثْناَ اَللَهُمَّ اَغِثْناَ اللَهُمّ اَغِثْناَ

اللّهُمَّ عَليَ ا لاِْكْراَمِ وَالظِّراَبِ وَبُطُونِ اْلاَوْدِيَةِوَمَناَبِتِ الشّجَرِ

اَللَّهُمَّ اسْقِ عِباَدَكَ وَ بَهاَءِمَكَ وَ انْشُرْرَحْمَتَكَ وَ أَخيِ بَلََدَكَ الْمَيِّتَ

Anlamı:’’Hamd, rahman, rahim, din/hesap gününün maliki olan alemlerin Rabbine aittir. Allah’tan başka ilah yoktur. O, dilediğini yapar.

Allah’ım! Sen Allah’sın, Senden başka ilah yoktur. Sen zenginsin, biz fakiriz. Bize bol yağmur indirdiğin yağmuru bize kuvvet ve güç eyle ve yağmuru (muhtaç olduğumuz)zamana kadar indir

‘’Allah’ım!Bize yardım eden,içimize sinen,bol,faydalı her tarafı kaplayan ,her tarafa akıp giden her tarafı sulayan bir yağmur ihsan buyur.’’

‘’Allah’ım! bize imdadımıza koşan, afiyet veren,hızlı,zararlı olmayan ,yararlı,gecikmeyen acil yağmur gönder.’’

‘’Allah’ım! Bize yağmur ver,Allah’ım bize yağmur ver,Allah’ım bize yağmur ver.’’

‘’Allah’ım Bize yağmur ihsan et,Allah’ım bize yağmur ver.Allah’ım Yüksek Tepelere küçük tepelere, vadilere, ağaçlık tepelere yağdır.’’

‘’Allah’ım! Kullarını,hayvanlarını yağmur suyuyla sula,rahmetini saç ve dağıt,ölmüş olan topraklarımıza hayat ver.’’

Türkçe Dua

‘’Ya Rab ! Bize yardım eden,içimize sinen,bol,faydalı her tarafı kaplayan ,her tarafa akıp giden her tarafı sulayan bir yağmur ihsan buyur.’’ Ey yüce Rabbimiz bizleri yağmurla nimetlendir,Bizleri ümidini kesenlarden eyleme.

‘’Ya Rab! Bizim için ekinlerimiz yetişsin,sağmal hayvanlarımız süt versin,göğün bereketleri ve yeryüzünün bereketleri ile bizi bereketlendir,nimetlendir.

‘’Ey yüce Rabbimiz! Biz senden mağfiret,bağışlanma dileriz.şüphesiz sen çok mağfiret edensin .bize semadan bol ve hayırlı yağmurlar yağdır.’’

‘’Ya rabbel alemin! Ne zamandır yağmur yağmıyor.bağlarımızın bahçelerimizintarlalarımızın ve hayvanlarımızın ihtiyacı olan sular azalmaya,kaynaklar kurumaya başladı,Rahmetinle,merhametinle sen acı bizlere;rahmet ver,yağmur ver,bol bereket ver Ya Rabbi!.

‘’Belki bizler çok günahkarız,boynumuz bükük,senden bir şey istemeye yüzümüz yok,ama şu yaşlı neneler hürmetine,yaşlı dedeler hürmetine, çocuğunu emziren anneler ve anasını emen küçük yavrular hürmetine,meleyen kuzular hürmetine bizi rahmetinle,şefkatinle ve merhametinle kucakla,bizden yağmuru esirgeme Allah’ım.

‘’Ya rabbi senden mağfiret diliyoruz.Mağfiretini esirgeme.çünkü mağfiret eden sensin, bağışlayan sensin,sana niyaz ediyoruz, Bizlere afatsız,Zarasız yağmurlar ihsan eyle.

‘’Sen bize dua etmemizi emrettin,kabul edeceğini vaad ettin.bize emrettiğin üzere sana dua ediyoruz; Bütün içtenliğimizle sana yalvarıyoruz,vaad ettiğin gibi dualarımızı kabul eyle.çünkü sen vaadinden dönmezsin.

سُبْحأنَ رَبِّكَ رَبِّل عِزَّتِ عَمّأَ يَصِفُؤنَ.وَ سَلأَمٌ عَلَلْ مُرْسَلِىنَ

وَلْحَمْدُ لِللأهِ رَبِّلْ عَألَمِىنَ

 HATİM DUASI

Ey yerlerin ve göklerin sahibi, kainatın ve bütün mevcudatın yegane halıkı…
İstediğini istediğine veren, istediği zaman almak gücüne sahip olan ulu Allah…
Şu anda kapına geldik, yüce divanına durduk, bütün kötülükleri bir tarafa bıraktık, tevbe ettik, bizleri yüce huzurundan boş geri çevirme Ya Rabbi !

Okumuş olduğumuz hatm-i şerifi; aşr-ı şerifleri kabul eyle, Ya Rabbi !

Hasıl olan sevabı Rasulullah (s.a.v.) efendimizin mübarek, aziz, latifruh-ı tayyibelerine hediye eyledik kabul eyle Ya Rabbi !

Hz. Adem (a.s.) dan bu güne kadar gelip geçmiş her ne kadar peygamber varsa onların da ruhlarına hediye eyledik, ulaştır Ya Rabbi!

Kur’an-ı Kerim’i elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bizlere kadar ulaştıran sahabe-i güzin, tabiin, tebe-i tabiin, Müfessirin ve muhaddisin’in ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle Ya Rabbi !

Din, vatan, hak ve hakikat Uğrunda canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin de ruhlarını meclisimizden haberdar eyle Ya Rabbi !

Bu hatmi okuyanların, dinleyenlerin, günahlarını affeyle, makamlarını cennet eyle. Peygamberimizin (s.a.v) şefaatine nail eyle Ya Rabbi !

Cümlemizin ölmüşlerine rahmet, geride kalanlarına sıhhat ve afiyet ihsan eyle Ya Rabbi !

Şu mübarek gecede/günde: Toprak altında çürümüş, isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bir fatiha okuyacak kimseleri kalmamış müslüman kardeşlerimizin de taksiratlarını affeyle Ya Rabbi !

Ümmet-i Muhammed’in hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına hayırlı edalar ihsan eyle Ya Rabbi !

Ya Rabbel Alemin
Yüce dinimize ve aziz vatanımıza göz diken dahili ve harici düşmanlarımıza fırsat vermeyip, onların islahları mümkünse islah eyle Ya Rabbi… islah eyle Ya Rabbi… islah eyle Ya Rabbi !İslahları  mümkün değilse KAHHAR ism-i şerifinle kahr u perişan eyle Ya Rabbi !

Öbür alemde;Cennet ve cehennem fırkaları ayrılacağı zaman bizleri cennet fırkasına dahil eyle Ya Rabbi !Kur-‘an-ı Kerim’in yolundan bizleri ayırma Ya Rabbi !

Onun ahkamını yaşayıp, tatbik edenlerden eyle Ya Rabbi !

Kıyamete kadar baki kalacağını vaat ettiğin Din-i mübin-i İslamı ülkemizde payidar eyle

Ya Rabbi !Ya Rabbelâlemîn…

Namazı niyazı bırakan, içki ve kumarla evinin yolunu unutan, çeşit çeşit fenalıklara koyulan Müslüman kardeşlerimize de hidayetler nasip eyle Ya Rabbi !

Çocuklarımızı edepli, ahlaklı, faziletli, anasına-babasına, hocasına saygı gösteren, Allah’ına-peygamberine hürmet ve tazim edenlerden eyle Ya Rabbi

!Vatanına, milletine, din ve mukaddesatına gönülden bağlı olanlardan eyle Ya Rabbi !

Namazına-niyazına, ibadat u taatına devam edenlerden eyle Ya Rabbi !

Her türlü âfetlerden, musibetlerden, hastalıklardan, tehlikelerden. zarar ve ziyanlardan bizleri hıfz u himaye eyle Ya Rabbi !Hassaten günah hastalıklarından, haramlardan, ahlaksızlıklardan, yalandan, gıybetten, riyadan, hasetten ve kibirden sana sığınıyoruz bizleri muhafaza eyle Ya Rabbi !

Bütün kıymetli uzuvlarımızı mevlam ne için yaratmış isen, o yerde kullanma şuurunu bizlere ihsan eyle Ya Rabbi !

Kabul olunmayacak dua ile sana el kaldırmaktan, insanlığa ve İslama faydalı olmayan bilgiden, bir müslümana hiç yakışmayan acizlikten, tembellikten, cimrilikten sana sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle Ya Rabbi !

Dualarımızın kabulü ve son nefesimizde, nasip olması için buyurun bir kelime-i  şehadet:“Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlüh”
Bu kelime-i mübarekeyi söyleyerek  ruh teslim etmek cümlemize nasib eyle Ya Rabbi !

Ya Rabbel’alemin !

Biz sana yalvarmasını bilmiyor ve beceremiyoruz. Sana yalvarmasını bilenler ve becerenler hürmetine dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi !”

AMİN” diyen biz kullarını iki cihanda aziz eyle. Cennetinle, cemalinle bizleri şereflendir Ya Rabbel âlemîn !

“Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma yesifun. Ve salamun alel murselin. Vel hamdu lillahi Rabbil alemin.

El-Fatiha…

 

SÜNNET DUASI

 

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُللهِ رَبِّ الْعَلَميِنَ وَ الصّلاَةُ وَالسّلامُ عليَ رَسُولِناَ مُحَمَّدِ وَ عليَ آلِهِي وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِينَ

ًرَبَّناَ هَبْ لَناَ مِنْ أَزْواَجِناَ وَذُرِّيَّاتِناَقُرَّةَ أَعْيُنٍ وَ اجْعَلْناَلِلْمُتَّقِينَ اِماَماً

Furkan,25/74)

Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyyatina kurrate a’yunin vec’alne lil-müttekine imama

Ya Rabbi! Peygamberimizin sünneti seniyyesine uyarak evladını sünnet ettiran bu kardeşimizin amelini makbul,günahlarını affeyle,Bu güzel sünnetin icrasını ve her hayırlı işini başarı ile tamamına erdir.Evladını kendisine ailesine,yakınlarına,milletine,insanlığa hayırlı,yararlı eyle.Salih evlatlar olarak yetişmelerine yardım eyle.

Ya Rabbi! Sünnet olan evladımıza acil şifalar ihsan eyle,acı ve ızdırap çektirme,Onu lütfunla ve merhametinle sevindir.Sünnet olan evladımızı ve cümlemizi;Sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed’in Nurlu yolundan ayırma.Bu Yavrumuza  islam ahlakıyla yetişmeyi nasibeyle,Cümlemizin evlatlarınıda Kur’an ve sünnet ışığından ve feyzinden hissedar eyle.

Ya Rabbi!Hepimizin çocuklarını insani ve ahlaki güzelliklerle yetiştirmeyi nasip eyle.Bizleri her türlü görünür görünmez kaza ,bela ve falaketlerden muhafaza eyle.Çocuklarımızı hertürlü zararlı alışkanlıklardan,Şeytanın ve kötü insanların şerrinden koru Ya Rabbi!

Ana Babasına ve diğer yakınlarına;Bu evladımızın diğer mürüvvetlerinide  görmeyi nasip eyle.

سُبْحأنَ رَبِّكَ رَبِّل عِزَّتِ عَمّأَ يَصِفُؤنَ.وَ سَلأَمٌ عَلَلْ مُرْسَلِىنَ

وَلْحَمْدُ لِللأهِ رَبِّلْ عَألَمِىنَ

GÜREŞ DUASI:

بسم الله الرحمن الرحيم

اَ لْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ لْعأَ لَمِينَ

و لصَّلأ ةُ و ا لسَّلأمُ علىَ رَ سؤُ لِنأَ مُحَمَّدِ وَ عَلَى األٍهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِىنَ

Ya Rabbi! Bu güreş programını hayırlı uğurlu eyle,

Güreşçilerin piri Hz. Hamza dan ,bu güne kadar,Ata sporumuza hizmet edenlerden vefat edenlere rahmet,hayatta olanlara sağlık ve afiyetler ihsan eyle,

Biraz sonra güreş tutacak olan pehlivanlarımıza güç,kuvvet ve başarılar nasib eyle,

Bugünkü güreşleri kazasız ve belasız,huzurlu bir şekilde tamamlamaya ve bütün güzel adetlerimizi kıyamete kadar yaşatmaya bizleri muvaffak eyle Ya Rabbi!

Dualarımızın kabulü ve ALLAH Rızası için El-Fatiha.

SAKAL  DUASI:

بسم الله الرحمن الرحيم

اَ لْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ لْعأَ لَمِينَ

و لصَّلأ ةُ و ا لسَّلأمُ علىَ رَ سؤُ لِنأَ مُحَمَّدِ وَ عَلَى األٍهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِىنَ

Ya  Rabbi !cümlemize inayet ve lütfu hidayet nasib eyle,Peygamber (S.A.V) Efendimizin sünneti seniyyelerine uymak üzere sakal bırakan şu kardeşimizin sakalını mübarek eylerek daha birçok sünnetlerini yerine getirmeyi nasib eyle.

Şebeke-i Rasülullah’a veBeyti şerife gidip ,Yüzünü sürüp zemzemle yıkamasını nasib eyle,Dünyevi ve uhrevi birçok maksatlarının hallinde kendisine kolaylıklar ihsan eyle.

Ya rabbi! Cümlemizi  ve cümle ümmeti Muhammed’i İslam üzere yaşayanlardan eyle.

سُبْحأنَ رَبِّكَ رَبِّل عِزَّتِ عَمّأَ يَصِفُؤنَ

وَ سَلأَمٌ عَلَلْ مُرْسَلِىنَ.

وَلْحَمْدُ لِللأهِ رَبِّلْ عَألَمِىنَ

BİR DUA

Ya Rabbi!

İbadetlerimizi kabul eyle. Amellerimizi makbul eyle. Oku ile başlayan İlahi fermanı okuyarak K.Kerim’in hükmü ile amel etmeyi cümlemize nasib eyle Ya Rabbi.

—-Her nefsin kendisiyle uğraştığı, her ferdin, her uzvunun kendisinden hesap sorulacağı, dünyada işlemiş olduğu her şeyin gelip karşısına dikileceği günde rahmetinden, merhametinden ve Resulü’nün şefaatinden bizleri mahrum etme Ya Rabbi.

Allah’ım! Bizi hayırlara rağbet edenlerden eyle. Bizi bağışla. Bize merhamet et. Annemize-babamıza, çoluk-çocuğumuza, kardeşlerimize, komşularımıza, dostlarımıza ve bütün inananlara hayırlar ver Ya Rabbi.

—-Var eden, yaşatan, büyüten, öldüren, dirilten sensin. Halik’sın, Hay’sın, Kayyım’sın, Malik’sin, Rahman ve Rahim olan sensin. Bize ve bütün ölmüşlerimize merhametinle muamele eyle Ya Rabbi.

—-Terbiye edicisin, Rab’sin, bizi azabınla değil, ihsan, ikram ve merhametinle terbiye et Ya Rabbi.

—-Afuv’sun, Gafur’sun, bizi affeyle. Cümlemizin ölmüşlerine rahmet eyle. İnsanlık alemini tabii afetlerden muhafaza eyle Ya Rabbi.

Allah’ım! Müslümanlıkla yoğrulan bu yurdu müslümansız bırakma Ya Rabbi.

Ezan ile yoğrulan bu yurdu ezansız bırakma Ya Rabbi.

Kur’an ile yoğrulan bu yurdu Kur’an-sız bırakma Ya Rabbi.

Kur’an-a hizmet ve yardım edenlere sen de yardım et Ya Rabbi.

Allah’ım! İslam’a ve Müslümanlara yardım et. Dinimizi, diyanetimizi, milletimizi, memleketimizi, her türlü tehlikelerden koru. Bize dünyada ve ahirette nimetlerinin en güzellerini nasib eyle. Bizi, ana-babamızı ve bütün mü’minleri rahmetinle, merhametinle bağışla Ya Rabbi.

Ya Rabbel Alemin veya Erhamer-Rahimin! Sen mülkün sahibisin, İsmi Azam’ın hürmetine, Azameti zatın hürmetine, Hz. Muh. Mus.(s.a.v) hürmetine, şu dünyanın ahlaksızlığından, kavgalarından, gürültülerinden, nefsani ihtiraslarından uzak, manevi bir hayat yaşamamızı cümlemize nasib eyle Ya Rabbi.

Ey istediğini istediğine veren, istediği zamanda almak salahiyetinde olan ulu Allah’ım! Dinimizi, imanımızı bizden geri alma. Bizi ümmeti Muhammed olarak yarattın, ümmeti Muhammed olarak yaşamamızı, ümmeti Muhammed olarak çene kapamamızı cümlemize nasib eyle Ya Rabbi.

Ya Rabbel Alemin! İbadeti Salih olan, niyeti halis olan, ameli makbul ve mebrur olan, İslam’ı gerçekten anlayarak yaşayan, Sünneti Seniyye’ye tam bağlı kalan, Ashabı Kiram ve Selefi Salihin gibi gerçek hayatı bulan, Hakkın rızasını arayan ve hoşnutluğuna eren zümreye bizleri de ilhak eyle Ya Rabbi.

Ya Rabbi! Yaptığımız hayırlı ve yararlı işlerimizi katında kabul eyle. Bizi yalnız senin buyruklarına uyan inanan kullarından eyle. Tövbelerimizi ve dualarımızı katında kabul eyle. Müslüman kullarının arasındaki fitne ve fesatları kaldır, müslüman kullarına birlik, beraberlik ve dirlik ihsan eyle Ya Rabbi.

İnsanlığın hidayeti, huzur ve selameti için gönderdiğin, hükümleri kıyamete kadar devam edecek olan İslam nizamını hayatımıza hakim kıl Ya Rabbi.

Allah’ım! Senden faydalı ve yararlı bir ilim, bol ve geniş bir rızık, her türlü dert ve hastalık için şifa niyaz ediyorum, lutfeyle Ya Rabbi.

—-Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı

Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı

Verme dünyaları aslanda bu cennet vatanı.

diyerek vatan, millet, memleket, bayrak, ezan ve mukaddes değerler için kanlarını akıtan, canlarını veren, evladım yaşasın diyerek bu vatanı, güzelim memleketimizi, bizlere armağan eden aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin de ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik vasıl eyle Ya Rabbi.

Bizleri şehitlerimize layık bir evlat, layık bir torun olmayı nasib eyle. Vatanımızı ve milletimizi dahili ve harici düşmanların şerrinden muhafaza eyle Ya Rabbi.

Allah’ım! Bizim hatalarımızı, bizim kusurlarımızı, bizim günahlarımızı bağışla. Bizden yaşattıklarını İslam üzere yaşat, bizden öldürdüklerini iman ve İslam üzere öldür. Bizi salihler, sıddıklar, şehitler, doğrular arasına ilhak eyle Ya Rabbi.

Aminnn…

EK:

MERASİMLERE AİT TÜRKÇE DUALAR:

   SÜNNET MERASİMİ DUASI

       Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Ves- salâtü ves- selâmü alâ Rasûlinâ Muhammediv ve alâ âlihî ve sahbihî ecmeıyn.

       Allâhümme rabbenâ, yâ rabbenâ, tekabbel minnâ, inneke entes- semî’ul alîm.Ve tüb aleynâ, yâ mevlanâ, inneke entet- tevvâbür rahıym.

       Rabbena vecalnâ müslimeyni leke ve min zürriyetina ümmetem müslimetel lek. Ve erinâ menâsikenâ ve tüb aleynâ. İnneke entet tevvâbür rahıym.

       Ya rabbel alemin! Sevinçte ve kederde bir araya gelmeyi adet edinerek şu mekana toplanan kardeşlerimizi her iki cihanda aziz eyle ya rabbi. 
 
       Sünnet edilen bu kardeşimizi mes’ut ve bahtiyar eyle ya rabbi. Vatanına, milletine ve ailesine hayırlı bir evlat olarak yetişmesini nasip eyle ya rabbi.
 
       Bu yaşından itibaren dinini, kültürünü bilen ve bu doğrultuda hayatını tanzim eden bir kul eyle ya rabbi.
 
       Hz. Peygamber’in buyurduğu gibi ‘Allah’a ibadet ede ede yetişen gençler’in zümresine dahil eyle ya rabbi.
 
       Kendisine sağlıklı ve içi hayırla dolu uzun bir ömür nasip eyle ya rabbi.
 
       Evlatlarının sünnetini görme şerefine eren bu aileye de aynen bu gün olduğu gibi mutlu bir şekilde mürüvvetlerini görmeyi de nasip eyle ya rabbi.
               
       Rabbena atina…
       SÖZ KESME, NİŞAN ve NİKAH DUASI

Elhamdü lillâhillezî kâle fî kitâbih:
 
        “Ve enkihul eyâmâ minküm ves sâlihıyne min ıbâdiküm ve imâiküm. İy yekûnû fükarâe yügnihimüllâhü min fadlih. Vallâhü vâsi’un alîm”
 
       Ves salâtü ves selâmü alâ seyyidinâ Muhammediv ve alâ âlihî ve sahbihî ecmeıyn.
 
        Allâhümmec’al hâzel akde meymûnev ve mübârakev ve mühtârâ. Vec’al beynehümâ ülfetev ve muhabbetev ve karârâ. Ve lâ tec’al beynehümâ nefratev ve fitnetev ve firârâ.
 
        Allâhümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâ.
        Ve kemâ ellefte beyne Muhammedin (SAV) ve Hatîcetel Kübrâ.
        Ve kemâ ellefte beyne Aliyyin (RA) ve beyne Fâtımetez Zehrâ.
 
        Allâhümme eğtı lehümâ veleden sâlihâ, ve rizkan vâsiâ, ve umran tavîlâ.
 
        Allâhümme rabbenâ heblenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ, kurrate eğnüniv vec’alnâ lil müttekıyne imâmâ.

        Yâ rabbel âlemîn!
 
        Senin emrine, Rasülü’nün sünnetine uymak amacıyla; hayatlarını birleştirme yolunda ilk adımlarını atmış bulunan bu kardeşlerimizin dünya ve ahiretlerini ma’mur eyle ya rabbi.
 
        Kendilerine bol rızıklar, hayırlı evlatlar ve huzur dolu bir hayat nasip eyle ya rabbi.
 
        Ve en önemlisi de bundan sonraki hayatlarında senin sevdiğin ve razı olduğun aileler zümresine dahil eyle ya rabbi.
 
        Hz.adem ve Havva arasında, Hz. Muhammed ve ve Hz. Hatice arasında nasıl bir huzur ve muhabbet ihsan eylediysen, aynı huzur ve muhabbeti bu genç kardeşlerimize de nasip eyle ya rabbi.
 
        Evlatlarını gelin ve damat görme şerefine erecek olan her iki aileyi de iki cihanda aziz eyle ya rabbi.
El açıp amin diyen kardeşlerimizi de aynı duygulara erişmeyi nasip eyle ya rabbi.
 
        Hayırların fethi, şerlerin def’i, ümmet-i Muhammed’in sıhhat ve selâmeti için Allah rızası için El- FATİHA.
                       HACI UĞURLAMA DUASI
   
             (Memleketinden hareket öncesi uğurlama duası)
 
Bismillâhir rahmânir rahîm.
“… Ve lillâhi alen nâsi hıccül beyti menistetâa ileyhi sebîlâ…” 
Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Ves- salâtü ves- selâmü alâ Rasûlinâ Muhammediv ve alâ âlihî ve sahbihî ecmeıyn.
 
Yâ ilahel alemin. Ve ya erhamer rahımin
                 
● Sana hamdederiz daima ‘Elhamdü lillâh’ diye. Sana şükrederiz, ‘nimetlerin bize ihsânındır’ diye. Bize ancak sen acırsın ‘mü’min kullarım’ diye.
 
       ● Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizleri kendine kul, Habîb’in Muhammed Mustafa’ya ümmet eyle. Dünyanın sıkıntılarıyla ve günahlarıyla bunalan ruhlarımızı, kararan kalplerimizi okunan Kur’an nuruyla aydınlık eyle Yâ Rabbi.
    
       ●  İmandan sonra küfre dönmekten, hidâyete erdikten sonra dalâlete düşmekten, İslâm’la şereflendikten sonra hor görülmekten bizleri muhafaza eyle Yâ Rabbi.    
    
● Senin rızana ulaşabilmek için hac yolculuğuna çıkan bu kardeşlerimize, o mübarek beldeleri ziyaret etmeyi, ‘hacı’ olarak dönmeyi nasip eyle ya Rabbi!
 
● Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’de namaz kılmayı, Kabe-i Muazzama’yı tavaf etmeyi, Arafat ve Müzdelife’de vakfe yapmayı, o zemzemden kana kana içmeyi, Lebbeyk nidalarıyla haccını tamamlamayı nasip eyle ya Rabbi!
 
● Sevgili Rasülünün “Âdâbına riayet ederek yapılmış bir haccın mükâfatı cennettir.” buyurdu; bu kardeşlerimizi cenneti kazananlardan eyle yâ Rabbi!..
 
● Bize uzun görünen hac yollarını kısa eyle ya rabbi.
● Bizleri gafletten, cehaletten beri eyle ya rabbi.
● Vatanımıza dönene kadar bizleri senin rızana uygun vakit geçirmeyi nasip eyle ya rabbi.
● Senin zikrinle fikrinle meşgul olmayı nasip eyle ya rabbi. Birbirimizle iyi geçinmeyi nasip eyle ya rabbi. 
● Nefsi ve şeytanı aramıza sokma yâ Rabbi!..
● Hac vazifesini seve seve yapmayı nasîb eyle yâ Rabbi!..
● K. Kerîm’in sevgisini gönüllerimize yerleştir yâ Rabbi!
 
● Cümlemize senin yolunda iken, zikrinde, fikrinde ve şükründe iken, abdestli iken, cami cemaat yolundayken, hüsn-ü hâtimeler nasîb eyle yâ Rabbi…
     
● Bu kardeşlerimizin haccını mebrur, sa’yini meşkür, zenbini de mağfur eyle ya Rabbi! Gittikleri gibi sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde sevdiklerine kavuşturuver ya Rabbi! 
 
● Hassaten şu anda el açıp ‘amin’ diyen kardeşlerimizden de, o mübarek beldeleri görmeyi arzu eden, oranın hasreti ile gönülleri kavrulan kardeşlerimize de en yakın zamanda imkanlar bahşeyle ya Rabbi!
 
Âmîn. Bi hurmet-i seyyid-il mürselîn. Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. EL-FÂTİHA.

İşyerinin Bereketi ve Rızık Genişliği için Dua

İşyerinin Bereketi ve Rızık Genişliği için Dua

Yukarıdaki dûa bilâ-şek velâ-şüphe itikat edilerek işyerine bir Yasin-i Şerif okunarak asılır ve hergün bir Yasin-i Şerif okunursa, biiznillah bereketin ve rızkın celbine vesile olur.

alintidir…

 8 HUSUSU TATBİK İLE KURTULUŞ

Hocası Hatem-i Asam, büyük âlim Şakik’e sorar:-Evladım, 30 yıldır benim yanımdasın, benden ne öğrendin? Şakik Hazretleri şöyle cevap verdiler:
– Efendim sizden yalnız 8 mesele örendim. Hatem-i Asam tekrar:
-İnna Lillah, bu kadar yıldır yalnız 8 mesele mi öğrendin?
-Evet efendim şu 8 meseleyi öğrendim.
-Peki onlar nelerdir? Merak ettim.


1- Herkesin baktım ki, çeşitli dostları, arkadaşları var. Fakat hepsi mezarda bitiyor, (gerş dönüyor) Bende amellerimi dost edindim. (Benimle gelecek olan amellerimdir)


2- ALLAH (C.C.)’ın azametinden korkup nefsinin kötü arzularını ve isteklerini alıkoyanın varacağı yer cennettir. Mealindeki Naziat suresi 40-41 ayetlerini düşündüm. Nefsimi ve arzularımı yenmeye çalıştım. Ve bu surette ALLAH (C.C.)’a itaate devam eyledim.


3- Baktım ki herkes elinde sermayesini koruyor, kasalarda saklıyor, kaybolmaması için her yola başvuruyor. Bende ALLAH (C.C.)’ın ”Sizin elinizdeki her şey tükenecek ancak ALLAH (C.C.) katında olan bakidir.”(Nahl 96) ayetini düşündüm. Ben de, kaybolmaması için tüm varlığımı ALLAH (C.C.)’a harcadım ve ona emanet ettim.


4- Baktım ki, insanların çoğu mal, şeref ve nesep aramaktadır. Analdım ki bunlar bir şey değil. ”ALLAH (C.C.) katında en değerliniz en takva olanınızdır.”(Hucurat 13) ayetini düşündüm. Diğerlerini değil, ALLAH (C.C.) katında olanı seçtim.


5-Baktım ki insanların çoğu birbirine saldırıyor. Sebebini hasetlikte, çekememezlikte buldum. ”Biz onların dünya hayatındaki geçimini taksim ettik.” Ayetini düşündüm. Anladım, ALLAH (C.C.)’ın taksimine razı oldum. Artık kimseye haset ve çekememezlik yapmadım.


6- İnsanların birbirini düşmanlıktan öldürdüğünü gördüm. Hazreti ALLAH (C.C.)’ın ”Sizin asıl düşmanınız şeytandır. Onu düşman tanıyınız.”(Fatır 6) ayetini düşündüm. Asıl düşmanımı tanıdım. Mücadelemi onunla yaptım.


7- baktım ki insanlar bir lokma için helal haram demeden her türlü zillete katlanıyorlar. ”Tüm yaratılanların rızkı ALLAH (C.C.) tarafındandır.”(Hud 8) ayetini düşündüm. Rızkıma ALLAH (C.C.)’ın kefil olduğunu anladım.


8- baktım ki, insanların çoğu servetine, sıhhatine, insanlara güvenip onlara bel bağlamaktadır. ”ALLAH (C.C.)’a tevekkül edene (güvenene) ALLAH (C.C.) yeter” Ayetini düşündüm. Bende fanilere değil ALLAH (C.C.)’a güvendim. O bana yeter dedim. Diye hocasına cevap verdi.


Bunun üzerine hocası;
ALLAH (C.C.) seni muvaffak etsin. Doğrusu ben Kur’an, İncil, Zebur, tevrat’ı tahkik ettim. Tüm hayırlı işler bu 8 mesele üzerinedir. Bu 8 meseleyi tatbik eden tüm kitabı tatbik etmiş gibidir, kurtulur. Buyurdu.
____
İhya-i Ulumiddin c1 s167 den
http://www.ismailaga.info

DiYANET’ten Namaz Sonrası YapıLan DuaLar;

Namaz SureLeri ve Namaz DuaLarı

 namazdan_sonra_yapıLan_dualar: PDF indiriniz…

ALLAHIM !

MAL verdiğin zaman SAADETİMİ


KUVVET verdiğin zaman AKLIMI


İKTİDAR verdiğin zaman

BASİRETİMİ


BELA verdiğin zaman İMANIMI


NİMET verdiğin zaman

MERTLİĞİMİ


GÜZELLİK verdiğin zaman

İFFETİMİ


ZORLUK verdiğin zaman SABRIMI

BENDEN ALMA


Amin…