Her Koyun Kendi Bacağından mı Asılır..?

Her koyun kendi bacağından asılır atasözünün açıklaması
Her koyun kendi bacağından asılır ne demek

SÖZLÜK ANLAMI;

Herkes kendi davranışlarından sorumludur. Herkes kendi hatasının cezasını kendi çeker. Hiç kimse başkasının yaptığı bir hatadan ötürü hesap vermez.

“Her koyun kendi bacağından asılır.” sözünden, hem müspet hem menfi manalar anlamak mümkündür.

Müspet mana; ahiret ve mahşer meydanında herkes kendi hayatının hesabını verecek, kimse kimsenin imdadına, Allah izin vermedikçe yetişemeyecek. Bu yüzden dünya hayatında ne kadar ibadet ve takva ile meşgul olursak mahşerde de o nispette rahat ederiz. Mahşer meydanının dehşetinden herkes kendi derdine yanacak, kimse kimseyi tanımayacak, yani her koyun kendi bacağından asılacak. Hatta Peygamber Efendimiz (asv)’in dışında  diğer peygamberler bile “Nefsi, Nefsi” diyerek, herkes kendi ile meşgul olacaklar.

Bu deyimin menfi manası ise, bencillikten gelen neme lazımcılık duygusu ile hareket etmektir.  Yani kişi o kadar kendine ve nefsine düşkün ki, diğerkâmlık namına hiçbir gayret ve hamiyeti taşımıyor. Daima kendi nefsini ve menfaatini düşünüyor, mümin kardeşlerinin dertleri ile dertlenmiyor. Sadece gemisini kurtaran kaptan havasında hareket ediyor. Halbuki yüzlerce ayet ve hadisler mümin kardeşinin derdi ile dertlenmeyi, ona her hususta yardımcı olmayı amirdir.

Bir mümin hata edip yanılsa, başka bir müminin onu münasip ve yumuşak bir dil ve üslup ile ikaz edip uyarması dinimizin bir vecibesi ve emridir. Mümin bir hata ve yanlışa kayıtsız kalamaz.

TARİH’TEN BİR KISSA

Behlül Dâna’nın sürekli nasihatlerinden rahatsız olan Bağdat halkı,Harun Reşid’e gidip:
-”Halifemiz,bizim yaptıklarımızın ona ne zararı var?Bize karışmasın, her koyun kendi bacağından asılır” diye şikayette bulundular.
Bunun üzerine,Harun Reşid,Behlül Dâna’yı çağırıp,halkın şikayetlerini bildirdi.Behlül Dâna hiç cevap vermeden sarayı terk ettikten sonra,bir kaç koyun alıp,parçalayarak Bağdat’ın çeşitli yerlerine astı.
Etler bozulup kokmaya başlayınca,halk kokudan duramaz hale geldi.Bağdatlı’lar tekrar Harun Reşid’e gidip şikayette bulundular.Harun Reşid,Behlül Dâna’yı çağırıp neden böyle yaptığını sorunca,Behlül Dâna:
-”Bir kötülüğün,herkese zaralı olduğunu her halde anladılar.Ben,onların dediği gibi,her koyunu kendi bacağından astım.” diye cevap verdi.

Reklamlar