Bismillahirrahmanirrahim…

-BAKARA SURESI:
tehlike aninda ve duanin kabul olmasi icin elif,lam,mim ayeti okunur,ruhi bunlaima karsi üc defa okunur..

-ALI IMRAN SURESI
borctan kurtulmak ve zengin olmak icin 3er defa okunur…

-NISA SURESI
akrabalar arasindaki anlasmazligi ortadan kaldirmak icin okunur…

-MAIDE SURESI
her türlü zarardan korunmak icin bu mubarek sure 7 defa okunur..

-EN´AM SURESI
istek ve dilegin olmasi icin 7 defa okunur…

-A´RAF SURESI
dünya ve ahiret mutluguu icin okunur

-ENFAL SURESI
bu mübarek sure zindandan,iftira ve musibetten kurtulmak icin 7 defa okunur..

-TEVBE SURESI
her cesit swerden kurtulmak icin 7 defa okunur,yazilir asilirsa o yere hirsiz girmez….

-YUNUS SURESI
bu mubarek sureyi tasiyan kimsenin düsm,ani hezimete ugrar..

-HUD SURESI
zalimden intikam icin 3 defa okunur

-YUSUF SURESI
izzet ve saadete nail olup,bahtin acilmasi icin okunur

-R´AD SURESI
düsmanin kahri icin okunur

-IBRAHIM SURESI
ahlakin güzellesmesi icin 10 defa okunur

-HICIR SURESI
ticaretin kazancli olmasi icin 3 defa okunur

-NAHIL SURESI
azginligin ve fesadin kaldirilmasi icin 10 defa okunur

-ISRA SURESI
hilecilerin serrinden korunmak icin okunur

-KEHIF SURESI
bu mubarek sureyi okuyan kimse her türlü fitne ve musibetten korunur…

-MERYEM SURESI
bu sureyi 41 kere okuyan kimse fakirlikten kurtulur…

-TAHA SURESI
bu mubarek sureyi 21 defa okuyan kimsenin kismeti acilir…

-ENBIYA SURESI
her türlü tehlikeye karsi okunur

-MÜMINUN SURESI
bu sureyi okuyan kimsleerr imani ve itikadi yönden düzeleir,imanin kemaline erer..

-NUR SURESI
bu sureyi okuyan kimse vesveseden kurtulur,kemali imane ve yakine erer…

-FURKAN SURESI
düsmanin perisan olmasi icin okunur

-SUARA SURESI
zarardan korunmak icin okunur

-NEML SURESI
bu sureyxi okuyan kimse düsmanlarinin serrinden korunur

-KASAS SURESI
azab ve esaretten kurtulmak icin okunur

-ANKEBUT SURESI
akli yükselen kimselere okunursa sifa bulur..

-RUM SURESI
düsmana galip olmak icin okunur

-LOKMAN SURESI
dahili hastaliklara karsi 7 defa okunur

-SECDE SURESI
yazilarak evin icine konursa her türlü afetten korunur

-AHZAB SURESI
nasip ve kismetin acilmasi icin yedi defra okunur

-SEBE´ SURESI
bu sureyi okuyan kimse cin serrinden emin olur

-FATIR SURESI
bu mübarek sureyi okuyan kimsemahlzukat tarafindan sevilirl..

-YASIN SURESI
bu mubarek sureyi 70 defa okuyan her muradina nail olur…

-SAFFAT SURESI
bu sureyi okuyanlarin rizki cogalir

-SAD SURESI
bu sureyi okuyanlar zarar verici hayvanlarin serrinden emin olur

-ZUMER SURESI
halk icinde aziz muhterem olmak icin okunur

-MÜMIN SURESI
kötü insanin serrinden emin olmak icin 7 defa okunur

-FUSILLET SURESI
bu sureyi okuyan kimse yolculukta her türlü tehlikeden emin olur

-SURA SURESI
bu sureyi okuyan kimse hasmini maglub eder

-ZUHRUF SURESI
yedi defa okuyan kimse her muradina nail olur

-DUHAN SURESI
üc defa okuyan her dilegini elde eder

-CASIYE SURESI
iftiradan kurtulmak icin okunur

-AHKAF SURESI
bu sureyi okuyan cin serrinden emin olur

-MUHAMMED SURESI
zarardan kurtulup saadete nail olmak icin okunur

-FETIH SURESI
bu sureyi 7 defa okuyan kimse her müskülünü halledip her muradina nail olur

-HÜCURAT SURESI
hastaligin sifa bulmasi cin 7 defa okunur

-KAF SURESI
cuma gecelri okuyan ahiret saadetine nail olour

-ZARIYAT SURESI
70 defa okuyan kitlik yüzü görmez

-TUR SURESI
bu sureyi okuyan hakka yaklasir dertlerden kurtulur

-NECM SURESI
21 defa okuyan her muradina erer

-KAMER SURESI
70 defa okuyan kimse zalimin serrinden korunur

-RAHMAN SURESI
hayir kapilarinin acilmasi icin 70 defa okunur

-VAKIA SURESI
bu sureyi 41 defa okuyan fakirlik cekmez kazanci bereketli olur

-HADID SURESI
ruhi bunalimdan kurtulmak icin 75 defa okunur

-MUCADELE SURESI
bu sure bir avuc topraga üc defa okunurark düsman tarafina sacilirsa düsman hezimete ugrar

-HASIR SURESI
40 gün kirkar defa okucyan her türlü muradina nail olur

-MUMTEHINA SURESI
bu sureyi okumaya devam edenle.r haramdan korunur borclu ise borcunun kolaylikla öder

-SAF SURESI
70 defa okuyan aile huzurusuzlugundan kurtulur

-CUMA SURESI
helalinden evlenmek isteyen kimse 18 defa okursa nasibi acilir

-MUNAFIKUN SURESI
nifaktan kutulmak serre hedef olmamak icin 7 defa okunur

-TEGABUN SURESI
nefes darligina karsi suya yedi defa okunarak icilmeli

-TALAK SURESI
3 defa okuyan refikasi ile güzel gecinir

-TAHRIM SURESI
21 defa okuyanini düsmani dost olur

-MÜLK SURESI
41 defa okuyan her beladan kurtulur..kabir azabi cekmez

-KALEM SURESI
serden korunmak ve her murada nail olmak icin 71 defa okunmali

-ELHAKKA SURESI
ahiret mutluguna ermek iicn 71 defa okunur

-MEARIC SURESI
zafere ermek icin 180 defa okunur

-NUH SURESI
1000 defa okuyan kimse düsmanini kahreder

-CIN SURESI
bu sureyi 7 defa okuyan kimse nazardan sara hastaligindan ve evhamdan sifaya kavusur

-MÜZEMMIL SURESI
40 defa okluyan kimsenin rizki ummadigi yerden gelir

-MÜDESSIR SURESI
bu sureyi celileyi okuyan nefsi emmarenin sultasindan kurtulur

-KIYAME SURESI
cuma geceleri okuyan kimse ahiret saadetine nail olur

-INSAN SURESI
70 defa okuyan kimse kötü ahlaktan kurtulur..hak dostlarinin zümresine nail olur

-MÜRSELAT SURESI
7 defa okuyan göz hastaligina yakalanmaz

-NEBE´ SURESI
ikindiden sonra okuyan dfünmya ve ahiret saadetine nail olur

-NAZIAT SURESI
bu sureyi her gece okuyan kimse son nefesini kelimeyi evhit ile kapar

-ABESE SURESI
yakine ermek icin 7 defa okunur

-TEKVIR SURESI
müsküllerin halli icin 7 defa okunur

-INFITAR SURESI
her muradina nail olmak icin 212 defa okunur

-MUTAFFIFIN SURESI
aglayan cocugu susturmak icin 5 defa okunur

-INSIKAK SURESI
dogumunun kolay olmasi icin 7 defa okunur

-BURUC SURESI
fitneci ve hasedcilerin serrinden kurtulmak icin 10 defa okunur

-TARIK SURESI
cin serrinden kurtulmak icin 3 defa okunur

-A´LA SURESI
3 defa okuyan seferden selametledöner

-GASIYE SURESI
vücuttaki her türlü yelin izalesi icin 3 gün 7erdefa okunur

-FECIR SURESI
belanin uzaklastirilmasi icin 7 defa okunur

-BELED SURESI
kiyamette hesabin kolay gecmesi icin 7 defa okunur

-SEMS SURESI
her türlü beladan korunmak icin 41 defa okunur

-LEYL SURESI
180 defa okuyan fakirlikten kurtulur

-INSIRAH SURESI
okamaya devam eden kimse kalb sikintisindan kurtulur bol rizka kavusur

-TIN SURESI
7ser defa okuyan kimse kötü ahlaktan kurtulur

-ALAK SURESI
7ser defa okuyan kimsenin sözü gecerli olur

-kADIR SURESI
her müskülün halli icin 21 defa okunur

-BEYYINE SURESI
bu sureyi vird edinerek devamli okuyanlar kamil insanlarin makamina ererler

-ZILZAL SURESI
40 bin defa okuyan kimse düsmanini helak eder

-ADIYAT SURESI
3 defa okuyan nazardan korunur

-KADRI-A SURESI
her isin intizami icin 100 defa okunur

-TEKASÜR SURESI
dünyavi ve uhrevi musibetlerden kurtulmak icin günde 3 defa okunur

-ASIR SURESI
is hastaliklarin tedavisi icin yazilarak suyu icilir…70 defa okunur

-HÜMEZE SURESI
insanlarin zemminden ve iftirasindan kurtulmak icin 21 defa okunur

-FIL SURESI
aksamla yatsi arasinda 1000 defa okuyan kimse her türlü muradina nail olur

-KUREYS SURESI
zengin ve güzel ahlakla sahipü olmak icin 7 defa okunur

-MAUN SURESI
41 defa okuyan kimse hz muhammedi rüyasinda görür

-KEVSER SURESI
100 defa okuyan muradina nail olur..resulu ekremi rüyasina görür

-KAFIRUN SURESI
yatarken okuyan kimse imanini seytandan korumus olur

-NASR SURESI
her muradinin halli icin 1000 defa okunur

-TEBBET SURESI
düsmaninin helaki icin 1000 defa okunur

-IHLAS SURESI
100 defa okuyan kamil bir imana erer..10 defa okuyan kimsenin amel defterine günah yazilmaz.1000 defa okuyanin vücudu kabirde cürümez..10000 defa okuyan her muradiuna nail olur

-FELAK SURESI
sihri tesirsiz hale getirmek ve seytanidan korunmak icin 41 defa okunur

-NAS SURESI
cin serrinden ve evhamdan korunmak icin 21 defa okunur

HERSEY ALLAHIN RIZASIYLA OLUR….inşallah….

Reklamlar